آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 479 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
235,050
184,282,416,235 ریال
4,387,677 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
84261190
سا?ر
102,885
116,173,304,056 ریال
2,766,031 $
3
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
204,143
113,568,538,700 ریال
2,704,013 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
1,157,690
109,224,158,889 ریال
2,600,575 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
100,000
70,015,400,000 ریال
1,667,033 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
84261190
سا?ر
160,364
52,841,060,000 ریال
1,258,120 $
7
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
73049000
لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور.
93,957
50,053,341,600 ریال
1,191,746 $
8
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
84193900
ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد
8,884
46,829,995,266 ریال
1,115,000 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
40101290
تسمه نقاله مستحکم شده غیر مذکور
188,155
45,296,737,725 ریال
1,078,494 $
10
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
337,176
44,947,097,488 ریال
1,070,169 $
11
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
57,200
39,369,752,640 ریال
937,375 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
34,678
37,692,197,076 ریال
897,433 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
28399090
سایر سیلیکات ها، سیلیکات های فلزات قلیایی تجارتی
546,000
35,616,422,400 ریال
848,010 $
14
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
94069010
گلخانه با تجه?زات کامل
45,400
35,423,368,728 ریال
843,414 $
15
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
48059110
ساير کاغذ هاي توليد شده ا ز حدا قل 20% خميربکر (virgin pulp) به وزن حداكثر 150 گرم درمترمربع
188,366
35,297,668,373 ریال
840,421 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
84178000
کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي
87,695
33,947,342,000 ریال
808,270 $
17
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
30042021
مکمل های دارویی مخصوص دام وطیور و آبزیان حاوی آنتی بیوتیک داراي توليد داخل مشابه
38,967
32,105,230,790 ریال
764,410 $
18
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
214,835
31,751,564,370 ریال
755,990 $
19
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
138,053
28,992,966,519 ریال
690,309 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
35,000
28,589,875,950 ریال
680,711 $
21
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
502,718
28,351,699,692 ریال
675,040 $
22
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
206,181
27,815,667,369 ریال
662,278 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
200,863
26,241,866,257 ریال
624,806 $
24
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
84283290
سا?ر
17,400
24,931,135,952 ریال
593,598 $
25
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
217,500
24,238,672,600 ریال
577,111 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
312,000
23,929,154,080 ریال
569,742 $
27
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
129,634
23,854,697,694 ریال
567,969 $
28
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
28399090
سایر سیلیکات ها، سیلیکات های فلزات قلیایی تجارتی
312,000
22,955,400,000 ریال
546,557 $
29
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
94069010
گلخانه با تجه?زات کامل
130,792
22,817,357,152 ریال
543,270 $
30
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
94069010
گلخانه با تجه?زات کامل
121,042
22,152,715,648 ریال
527,446 $
31
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
490,149
22,056,974,582 ریال
525,166 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
48059110
ساير کاغذ هاي توليد شده ا ز حدا قل 20% خميربکر (virgin pulp) به وزن حداكثر 150 گرم درمترمربع
118,390
22,030,015,000 ریال
524,524 $
33
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
85142010
کوره ها وفرها که به وسیله القا عمل می کند
36,346
21,415,670,193 ریال
509,897 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
90,308
20,544,901,498 ریال
489,164 $
35
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
13,010
20,476,027,091 ریال
487,524 $
36
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
72193300
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm.
229,778
19,550,375,518 ریال
465,485 $
37
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
234,000
19,530,158,380 ریال
465,004 $
38
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
84212190
ساير
10,789
19,247,025,550 ریال
458,263 $
39
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
31051090
سايرکودها به شکل قرص يا اشکال همانند دربسته.... ناخالص کمتر از10 کيلوگرم غير مذکور
109,309
18,864,953,010 ریال
449,166 $
40
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
31051090
سايرکودها به شکل قرص يا اشکال همانند دربسته.... ناخالص کمتر از10 کيلوگرم غير مذکور
91,251
18,718,426,393 ریال
445,677 $
41
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
360,054
18,183,412,150 ریال
432,938 $
42
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
202,275
17,881,097,100 ریال
425,740 $
43
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
128,369
17,686,559,842 ریال
421,109 $
44
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
134,478
17,644,294,008 ریال
420,102 $
45
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
234,000
17,261,186,241 ریال
410,981 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
15091090
روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر
175,840
17,251,159,680 ریال
410,742 $
47
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
76052100
مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر.
82,000
17,192,954,250 ریال
409,356 $
48
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
69,636
16,251,705,849 ریال
386,945 $
49
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
21069020
امولسيفاير
120,000
15,962,616,000 ریال
380,062 $
50
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
192,000
15,927,460,608 ریال
379,225 $
مجموع کل (ریال): 1,792,983,778,192
مجموع کل (دلار): 42,690,088