آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 7093 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
713,780
1,121,291,629,474 ریال
26,697,420 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
1,822,775
1,010,847,544,006 ریال
24,067,799 $
3
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
19,343,377
840,272,327,915 ریال
20,006,484 $
4
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
335,808
789,612,064,266 ریال
18,800,287 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
137,850
734,459,364,000 ریال
17,487,128 $
6
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
2,636,444
728,197,765,208 ریال
17,338,042 $
7
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
1,314,458
637,717,200,739 ریال
15,183,743 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
810,766
597,194,165,337 ریال
14,218,909 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
482,101
552,577,273,262 ریال
13,156,602 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
1,155,846
545,190,621,469 ریال
12,980,729 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
521,603
532,743,673,139 ریال
12,684,373 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
14,496,354
526,441,164,137 ریال
12,534,313 $
13
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
13,293,520
516,097,869,398 ریال
12,288,045 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
3,735,714
502,329,075,533 ریال
11,960,216 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
3,403,060
491,793,669,749 ریال
11,709,373 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
215,888
491,764,900,000 ریال
11,708,688 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
10,342,000
468,675,562,208 ریال
11,158,942 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
2,897,324
451,904,540,918 ریال
10,759,632 $
19
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
9,958,654
428,645,010,782 ریال
10,205,834 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
12,478,103
417,317,123,488 ریال
9,936,122 $
21
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
9,434,920
409,941,435,877 ریال
9,760,510 $
22
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
10,705,070
389,567,061,662 ریال
9,275,406 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
12,015,454
387,608,904,999 ریال
9,228,783 $
24
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
454,346
381,820,899,339 ریال
9,090,974 $
25
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
85142000
كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند
453,947
379,156,222,662 ریال
9,027,529 $
26
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
2,348,216
366,750,906,931 ریال
8,732,164 $
27
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
11,039,968
363,724,587,308 ریال
8,660,109 $
28
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
1,066,702
352,801,347,589 ریال
8,400,032 $
29
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
2,357,334
341,381,090,279 ریال
8,128,121 $
30
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
9,177,674
340,804,709,642 ریال
8,114,398 $
31
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
7,878,680
332,125,753,818 ریال
7,907,756 $
32
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
2,494,394
326,863,033,385 ریال
7,782,453 $
33
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
345,084
318,144,915,000 ریال
7,574,879 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
47,008,000
317,931,365,585 ریال
7,569,794 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
9,509,659
314,866,476,495 ریال
7,496,821 $
36
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
8,559,688
300,655,680,304 ریال
7,158,469 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
8,410,920
290,059,560,091 ریال
6,906,180 $
38
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84743900
ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
422,323
282,998,440,000 ریال
6,738,058 $
39
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
17,044
278,640,882,585 ریال
6,634,307 $
40
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
2,136,652
278,482,368,687 ریال
6,630,533 $
41
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
72021920
فرومنگنز داراي ا%وزني ياکمترکربن سايرا بعاد
3,459,000
264,349,408,982 ریال
6,294,034 $
42
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
1,581,138
264,231,981,629 ریال
6,291,238 $
43
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
40118090
سا?ر
807,789
260,845,667,116 ریال
6,210,611 $
44
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
72029300
فرونيوبيوم.
210,000
255,494,422,333 ریال
6,083,201 $
45
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
1,382,636
236,239,307,921 ریال
5,624,745 $
46
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
761,716
236,091,388,033 ریال
5,621,224 $
47
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
5,675,570
234,143,063,033 ریال
5,574,835 $
48
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
744,031
232,781,647,021 ریال
5,542,420 $
49
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
6,886,355
227,408,179,116 ریال
5,414,480 $
50
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
32,500
225,680,400,000 ریال
5,373,343 $
مجموع کل (ریال): 21,576,663,652,450
مجموع کل (دلار): 513,730,088