آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ايالات متحده گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور ايالات متحده گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 43 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
2,905,910
109,400,235,000 ریال
2,604,768 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
2,609,605
95,258,067,300 ریال
2,268,049 $
3
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
2,759,056
90,337,866,700 ریال
2,150,902 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,651,498
57,854,115,262 ریال
1,377,479 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,397,420
54,782,624,320 ریال
1,304,348 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,318,958
52,021,020,000 ریال
1,238,596 $
7
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,153,420
40,555,671,800 ریال
965,611 $
8
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
33,870
27,177,817,752 ریال
647,091 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
5,358
26,472,982,114 ریال
630,309 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
800,000
25,872,826,000 ریال
616,020 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
84264900
جرثقيل ها، جرثقيل هاي دريک، جرثقيل هاي كابلي كه در جاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو، غير ازآن هايي که چرخهاي لاستيکي دارند
175,000
15,539,999,961 ریال
370,000 $
12
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
16,008
11,152,731,659 ریال
265,541 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
249,935
10,447,920,000 ریال
248,760 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
21033000
آرد و زبره خردل و خردل آماده
95,000
9,413,246,380 ریال
224,125 $
15
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
90192090
سايردستگاه هاي درمان تنفس
7,470
9,231,181,000 ریال
219,790 $
16
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
90192090
سايردستگاه هاي درمان تنفس
7,150
8,340,122,250 ریال
198,574 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
39199020
شبرنگ غير مذكور در جاي ديگر
6,750
7,159,690,800 ریال
170,469 $
18
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
6,000
6,567,794,377 ریال
156,376 $
19
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
90184990
ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر
4,481
6,096,818,840 ریال
145,162 $
20
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
21033000
آرد و زبره خردل و خردل آماده
57,000
6,002,879,760 ریال
142,926 $
21
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
90189061
دستگاه تلمبه هاي ساكشن پزشكي از جمله تلمبه ساكشن دستي (hemovac)
4,200
5,251,486,500 ریال
125,035 $
22
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
39269030
مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي
3,552
5,124,802,545 ریال
122,019 $
23
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
90184991
سایر دستگاههای مورد استفاده در علوم دندانپزشکی غیر مذکور
4,441
4,989,692,500 ریال
118,802 $
24
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
90192090
سايردستگاه هاي درمان تنفس
5,529
4,871,908,500 ریال
115,998 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
11,000
4,150,518,780 ریال
98,822 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
21033000
آرد و زبره خردل و خردل آماده
38,000
3,916,746,110 ریال
93,256 $
27
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
21033000
آرد و زبره خردل و خردل آماده
38,000
3,849,883,171 ریال
91,664 $
28
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
21033000
آرد و زبره خردل و خردل آماده
38,000
3,805,529,340 ریال
90,608 $
29
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
17021100
از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد
19,000
3,449,654,820 ریال
82,135 $
30
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
21033000
آرد و زبره خردل و خردل آماده
38,000
3,186,038,940 ریال
75,858 $
31
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
17021900
لاکتوز و شربت لاکتوز داراي کمتر از 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک
31,000
3,173,090,250 ریال
75,550 $
32
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
21033000
آرد و زبره خردل و خردل آماده
38,000
3,030,405,000 ریال
72,152 $
33
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
256
2,388,095,704 ریال
56,859 $
34
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
35030090
ساير
4,500
2,190,991,202 ریال
52,166 $
35
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
39269030
مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي
1,227
2,050,187,951 ریال
48,814 $
36
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
17021900
لاکتوز و شربت لاکتوز داراي کمتر از 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک
3,000
581,731,500 ریال
13,851 $
37
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
17021900
لاکتوز و شربت لاکتوز داراي کمتر از 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک
2,000
425,450,600 ریال
10,130 $
38
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
90192010
نبولايزر
370
284,177,572 ریال
6,766 $
39
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
85044040
ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر
5
199,240,546 ریال
4,744 $
40
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
3
152,457,955 ریال
3,630 $
41
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
430
70,795,500 ریال
1,686 $
42
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
84314990
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر
12
64,283,260 ریال
1,531 $
43
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايالات متحده
39072010
پلي اتيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دارويي
50
47,636,000 ریال
1,134 $
مجموع کل (ریال): 726,940,415,521
مجموع کل (دلار): 17,308,106