آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 907 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
10059010
ذرت دامي
65,997,150
599,652,348,803 ریال
14,277,437 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84145920
بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات
267,804
358,450,950,000 ریال
8,534,546 $
3
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84649000
ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد
256,722
214,237,635,062 ریال
5,100,896 $
4
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
69029020
آجر -بلوكه - چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي 45% لغايت 50% الومين و10% وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد
576,509
172,641,800,000 ریال
4,110,519 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
86040000
وسائط نقليه تعمير و نگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو (مثلا؛ وا گن کارگاه و...)
32,600
143,781,640,000 ریال
3,423,372 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
870,279
104,955,879,336 ریال
2,498,950 $
7
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
32081040
لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها
552,840
76,117,659,314 ریال
1,812,325 $
8
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
27,207
73,914,120,000 ریال
1,759,860 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84629100
پرس هاي هيدروليک براي کاربرروي فلزات يا کربورهاي فلزي
478,584
71,415,133,667 ریال
1,700,360 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84171000
كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات
359,512
71,149,500,000 ریال
1,694,036 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
603,112
69,539,916,804 ریال
1,655,712 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84192090
ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر
22,542
66,992,489,106 ریال
1,595,059 $
13
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
70,247
66,231,498,400 ریال
1,576,940 $
14
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
133,946
63,325,628,000 ریال
1,507,753 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84624100
ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)، باکنترل شماره ا ي
48,000
60,742,440,000 ریال
1,446,249 $
16
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
38237090
الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن
975,000
56,377,129,185 ریال
1,342,313 $
17
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84649000
ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد
209,316
52,613,233,739 ریال
1,252,696 $
18
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
285,655
51,786,091,825 ریال
1,233,002 $
19
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
32081040
لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها
369,420
51,055,481,431 ریال
1,215,607 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
38237020
لوريل ميرستيل الكل
838,500
48,958,544,895 ریال
1,165,680 $
21
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
34012030
صابون چيپس
1,220,000
48,529,091,000 ریال
1,155,455 $
22
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
38237090
الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن
838,500
47,097,664,224 ریال
1,121,373 $
23
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
34012030
صابون چيپس
1,000,000
43,962,862,000 ریال
1,046,735 $
24
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84748000
ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه
86,000
42,872,400,000 ریال
1,020,771 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
263,221
42,623,343,550 ریال
1,014,842 $
26
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
40,400
40,353,435,000 ریال
960,796 $
27
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
24011000
توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده
98,952
38,394,405,101 ریال
914,153 $
28
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
361,424
38,190,456,459 ریال
909,297 $
29
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
80,014
37,732,778,590 ریال
898,399 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
367,275
36,570,777,831 ریال
870,733 $
31
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
38237090
الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن
721,500
36,482,450,238 ریال
868,630 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
274,684
34,565,322,065 ریال
822,984 $
33
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
28364000
کربنات هاي پتاسيم
580,800
34,323,589,608 ریال
817,228 $
34
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
46,444
33,807,039,222 ریال
804,930 $
35
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
69029020
آجر -بلوكه - چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي 45% لغايت 50% الومين و10% وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد
7,265
32,580,100,000 ریال
775,717 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
211,599
32,547,186,940 ریال
774,933 $
37
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
189,474
32,535,726,408 ریال
774,660 $
38
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
86039000
واگن های خودروی راه آهن یا تراموای مسافری ، باری سبک وسنگین غیراز آنهایی که مشمول شماره 8604 می شوند بدون منبع برق خارجی
30,223
31,323,815,035 ریال
745,805 $
39
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
29,086
31,226,553,000 ریال
743,489 $
40
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
323,395
31,070,848,097 ریال
739,782 $
41
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
7,800
30,880,530,000 ریال
735,251 $
42
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
85030030
روتور واستاتور مربوط به الکتروموتور
186,905
29,701,584,018 ریال
707,181 $
43
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
175,355
29,037,954,250 ریال
691,380 $
44
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
227,806
28,764,862,455 ریال
684,878 $
45
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
161,611
28,090,710,450 ریال
668,826 $
46
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
138,707
27,846,230,000 ریال
663,005 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
154,684
27,293,288,619 ریال
649,840 $
48
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
154,045
27,102,815,725 ریال
645,305 $
49
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
232,376
24,826,241,717 ریال
591,101 $
50
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
84629100
پرس هاي هيدروليک براي کاربرروي فلزات يا کربورهاي فلزي
84,794
24,631,880,000 ریال
586,473 $
مجموع کل (ریال): 3,498,905,061,169
مجموع کل (دلار): 83,307,264