آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور بلژيک گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور بلژيک گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 161 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
86040000
وسائط نقليه تعمير و نگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو (مثلا؛ وا گن کارگاه و...)
594,742
868,453,421,424 ریال
20,677,462 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
150,741
125,207,455,000 ریال
2,981,130 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
152,453
124,914,275,000 ریال
2,974,149 $
4
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
147,421
118,902,716,000 ریال
2,831,017 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
148,710
113,229,510,000 ریال
2,695,941 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
29304000
متيونين
700,000
100,369,465,000 ریال
2,389,749 $
7
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
29304000
متيونين
648,000
92,228,529,600 ریال
2,195,917 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
29304000
متيونين
500,000
71,394,445,000 ریال
1,699,868 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
04022120
مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي
284,300
57,367,500,853 ریال
1,365,893 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
29304000
متيونين
400,000
57,007,710,000 ریال
1,357,326 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
04022120
مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي
250,750
45,534,915,608 ریال
1,084,165 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
20,685
44,827,988,130 ریال
1,067,333 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
29304000
متيونين
296,000
43,383,256,800 ریال
1,032,935 $
14
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
35,915
42,464,903,708 ریال
1,011,069 $
15
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
27101930
روغن ترانسفور ماتور
364,000
37,174,640,000 ریال
885,110 $
16
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
29412000
استرپتومايسين ها و مشتقات آن ها؛ املاح مربوطه
160,000
35,501,412,960 ریال
845,272 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
24011000
توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده
99,000
34,405,940,250 ریال
819,189 $
18
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
75,000
32,436,240,000 ریال
772,291 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
04022120
مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي
150,450
30,479,914,645 ریال
725,712 $
20
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
04022120
مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي
147,925
30,048,949,264 ریال
715,451 $
21
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
80,280
29,868,659,444 ریال
711,159 $
22
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
39203000
صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر
231,873
27,058,803,498 ریال
644,257 $
23
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
40023900
سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir
207,360
26,924,549,299 ریال
641,061 $
24
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
85149000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514
4,107
23,679,119,698 ریال
563,789 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
84839000
چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره.
35,198
23,671,013,700 ریال
563,596 $
26
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
04022120
مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي
125,375
22,229,138,953 ریال
529,265 $
27
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
40023900
سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir
155,520
21,230,582,195 ریال
505,490 $
28
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
70,000
20,570,898,000 ریال
489,783 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
39029000
ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي
192,000
20,209,904,640 ریال
481,188 $
30
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
70051010
شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس
319,486
16,526,521,832 ریال
393,489 $
31
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
39059190
ساير کوپليمرها به غير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر
49,000
16,308,018,300 ریال
388,286 $
32
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
84272011
سايرارابه هاي صفاف خودرو، نو، با ظرفيت ده تن و بالاتر
45,000
14,679,778,000 ریال
349,519 $
33
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
70051010
شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس
319,467
14,645,037,295 ریال
348,691 $
34
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
04022120
مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي
75,225
13,960,234,136 ریال
332,387 $
35
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
29304000
متيونين
100,000
13,814,440,000 ریال
328,915 $
36
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
73021000
خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل
173,949
13,448,397,354 ریال
320,200 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
70051010
شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس
261,998
12,747,230,484 ریال
303,505 $
38
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
29304000
متيونين
89,000
12,677,332,500 ریال
301,841 $
39
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
84272011
سايرارابه هاي صفاف خودرو، نو، با ظرفيت ده تن و بالاتر
45,000
12,291,819,659 ریال
292,662 $
40
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
39013000
کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي
66,000
12,180,359,840 ریال
290,009 $
41
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
70051090
شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر
298,732
11,103,601,625 ریال
264,371 $
42
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
70051010
شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس
226,095
10,691,417,306 ریال
254,558 $
43
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
32061190
ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ
60,000
10,324,642,440 ریال
245,825 $
44
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
37039000
کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبردا ري نشده که در جاي ديگرمذکور نباشد
26,670
10,262,374,661 ریال
244,342 $
45
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
70051010
شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس
254,948
10,138,695,945 ریال
241,398 $
46
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
31,520
9,513,410,823 ریال
226,510 $
47
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
84082090
موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010
4,800
9,118,400,000 ریال
217,105 $
48
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
60,000
8,656,674,000 ریال
206,111 $
49
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
39203000
صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر
75,269
8,022,230,522 ریال
191,005 $
50
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
70051010
شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس
167,318
7,753,809,668 ریال
184,615 $
مجموع کل (ریال): 2,569,640,285,059
مجموع کل (دلار): 61,181,911