آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تايلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور تايلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 199 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
16,949,900
317,791,101,048 ریال
7,566,455 $
2
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
1,396,760
93,456,027,744 ریال
2,225,144 $
3
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
1,290,190
84,273,147,732 ریال
2,006,504 $
4
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
1,118,760
75,087,203,473 ریال
1,787,791 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
1,263,960
74,724,672,661 ریال
1,779,159 $
6
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
2,260
73,950,223,750 ریال
1,760,720 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
1,028,160
68,054,736,859 ریال
1,620,351 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
884,000
58,778,767,052 ریال
1,399,494 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
436,500
57,599,949,735 ریال
1,371,427 $
10
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
871,830
53,907,765,328 ریال
1,283,518 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
973,657
50,283,605,547 ریال
1,197,229 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
702,850
47,551,210,571 ریال
1,132,172 $
13
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
705,600
47,410,747,020 ریال
1,128,827 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
350,750
44,063,897,473 ریال
1,049,140 $
15
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
327,000
43,562,784,454 ریال
1,037,209 $
16
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
1,580
39,151,260,000 ریال
932,173 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
274,190
36,873,070,622 ریال
877,930 $
18
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
87113013
از نوع انژکتور?
22,663
34,748,604,700 ریال
827,348 $
19
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
191,904
33,798,526,290 ریال
804,727 $
20
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
577,000
33,753,528,558 ریال
803,655 $
21
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
261,140
32,783,101,088 ریال
780,550 $
22
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
252,500
32,515,441,798 ریال
774,177 $
23
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
165,016
32,234,711,664 ریال
767,493 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
462,760
30,880,915,033 ریال
735,260 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
44,980
30,199,790,400 ریال
719,043 $
26
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
534,408
29,944,067,041 ریال
712,954 $
27
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
403,200
26,815,481,280 ریال
638,464 $
28
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
335,596
24,899,438,469 ریال
592,844 $
29
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
413,560
24,497,477,118 ریال
583,273 $
30
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
236,700
24,372,247,000 ریال
580,292 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
376,224
24,189,805,061 ریال
575,948 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
07104090
ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار ، یخ زده
425,000
22,421,109,000 ریال
533,836 $
33
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
191,500
22,393,054,795 ریال
533,168 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
42,570
21,977,088,000 ریال
523,264 $
35
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
71,546
19,748,868,274 ریال
470,211 $
36
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
07104090
ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار ، یخ زده
400,000
19,746,445,600 ریال
470,153 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
104,720
19,660,072,500 ریال
468,097 $
38
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
340,180
19,378,903,044 ریال
461,402 $
39
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
07104090
ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار ، یخ زده
401,600
18,936,479,456 ریال
450,869 $
40
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
07104090
ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار ، یخ زده
401,600
18,353,338,752 ریال
436,984 $
41
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
139,500
17,808,501,301 ریال
424,012 $
42
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
139,000
17,327,821,740 ریال
412,567 $
43
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
19,276
17,165,107,400 ریال
408,693 $
44
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
132,100
17,159,900,830 ریال
408,569 $
45
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
22,600
16,851,708,000 ریال
401,231 $
46
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
30,230
16,559,807,255 ریال
394,281 $
47
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
23,600
16,082,941,500 ریال
382,927 $
48
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
221,700
15,865,494,070 ریال
377,750 $
49
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
22,670
15,756,910,000 ریال
375,165 $
50
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايلند
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
22,600
15,558,660,000 ریال
370,444 $
مجموع کل (ریال): 2,030,905,518,086
مجموع کل (دلار): 48,354,894