آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 1074 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
73021000
خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل
33,998,178
934,368,482,534 ریال
23,252,916 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
819,389
343,162,595,284 ریال
8,170,538 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
409,988
194,999,840,516 ریال
4,642,853 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
72023000
فروسيليکومنگنز.
4,992,000
185,029,088,733 ریال
4,405,454 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
924,400
178,277,153,099 ریال
4,244,694 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
760,300
136,950,893,988 ریال
3,260,736 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
757,500
114,604,828,698 ریال
2,728,686 $
8
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
39204910
نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر
367,512
109,374,149,757 ریال
2,604,146 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
578,500
106,578,360,650 ریال
2,537,580 $
10
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
292,693
106,513,751,400 ریال
2,536,042 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
85021390
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva
86,480
92,780,924,649 ریال
2,209,070 $
12
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
50,355
86,701,983,270 ریال
2,064,333 $
13
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
2,480,000
85,923,452,160 ریال
2,045,796 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
2,480,000
84,121,632,000 ریال
2,002,896 $
15
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
547,500
83,981,665,050 ریال
1,999,563 $
16
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
04041000
آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده
733,893
82,955,010,676 ریال
1,975,119 $
17
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
04021030
شير خشك صنعتي
626,875
77,744,226,400 ریال
1,851,053 $
18
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
84213920
هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (Sub strate) پوشش داده نشده
36,360
77,094,100,400 ریال
1,835,574 $
19
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
36,360
74,545,282,000 ریال
1,774,888 $
20
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
39204910
نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر
234,864
70,956,214,028 ریال
1,689,434 $
21
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
69091920
هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating)
19,245
69,097,560,470 ریال
1,645,180 $
22
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
84459000
ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد
39,436
68,243,700,841 ریال
1,624,850 $
23
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
129,828
66,577,401,600 ریال
1,585,176 $
24
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
450,000
66,036,189,174 ریال
1,572,290 $
25
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
206,100
65,758,807,664 ریال
1,565,686 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
337,500
57,477,076,080 ریال
1,368,502 $
27
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
04022110
شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد
144,701
55,559,959,887 ریال
1,322,856 $
28
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
72251900
محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100
1,472,755
55,520,934,704 ریال
1,321,927 $
29
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
290,567
54,124,023,200 ریال
1,288,667 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
40101100
تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز
171,674
53,447,979,200 ریال
1,272,571 $
31
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
29171200
اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن
1,020,000
53,266,866,600 ریال
1,268,259 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
9,002
52,887,051,586 ریال
1,259,216 $
33
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
39204910
نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر
160,623
52,413,388,397 ریال
1,247,938 $
34
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
40101100
تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز
173,712
51,397,709,400 ریال
1,223,755 $
35
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
40101100
تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز
173,712
51,384,149,100 ریال
1,223,432 $
36
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
55041000
ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده
569,678
49,891,645,158 ریال
1,187,896 $
37
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
348,250
48,907,799,613 ریال
1,164,471 $
38
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
72251900
محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100
1,396,065
48,044,956,632 ریال
1,143,928 $
39
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
29400010
گالاکتوالیگو ساکارید
355,197
47,800,188,651 ریال
1,138,100 $
40
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
173,846
45,454,330,880 ریال
1,082,246 $
41
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
55041000
ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده
661,399
45,139,254,284 ریال
1,074,744 $
42
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
72251900
محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100
1,258,894
44,954,389,753 ریال
1,070,343 $
43
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
100,716
44,774,075,297 ریال
1,066,049 $
44
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
79,211
44,407,780,800 ریال
1,057,328 $
45
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
152,000
43,925,794,024 ریال
1,045,852 $
46
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
72251900
محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100
1,157,439
43,078,564,679 ریال
1,025,680 $
47
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,240,000
42,060,816,000 ریال
1,001,448 $
48
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
183,360
40,940,008,620 ریال
974,762 $
49
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
17021100
از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد
613,800
40,675,746,696 ریال
968,470 $
50
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
72251900
محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100
1,125,635
40,559,670,219 ریال
965,706 $
مجموع کل (ریال): 4,770,471,454,501
مجموع کل (دلار): 114,588,699