آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور زيمبابوه گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور زيمبابوه گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 1 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
زيمبابوه
24013000
آخال توتون و تنباکو
574,200
28,308,718,350 ریال
674,017 $
مجموع کل (ریال): 28,308,718,350
مجموع کل (دلار): 674,017