آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سوئد گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور سوئد گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 64 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
84341000
ماشين هاي شيردوش
73,839
124,666,920,000 ریال
2,968,260 $
2
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
98870224
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك
159,389
98,735,440,522 ریال
2,350,844 $
3
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
90011090
سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده
251,689
71,081,400,000 ریال
1,692,414 $
4
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
550,949
33,797,641,893 ریال
804,706 $
5
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
84304190
ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ
72,240
24,399,445,500 ریال
580,939 $
6
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
825
16,257,214,080 ریال
387,077 $
7
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
15162020
روغنCBE، CBR
65,850
16,012,452,300 ریال
381,249 $
8
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
188,086
15,712,915,142 ریال
374,117 $
9
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
400,000
14,612,795,500 ریال
347,924 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
2,380
11,218,716,000 ریال
267,112 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
84341000
ماشين هاي شيردوش
3,907
10,647,312,000 ریال
253,507 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
84795000
رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد
3,427
10,234,603,992 ریال
243,681 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
15162020
روغنCBE، CBR
34,700
9,331,256,350 ریال
222,173 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
72254010
محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر
126,500
8,820,046,000 ریال
210,001 $
15
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
85044090
ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر
6,692
8,510,266,672 ریال
202,625 $
16
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
72254010
محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر
123,000
8,167,054,000 ریال
194,454 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
84361000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات
24,650
7,348,302,500 ریال
174,960 $
18
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
84361000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات
24,910
7,320,867,500 ریال
174,306 $
19
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
84341000
ماشين هاي شيردوش
2,413
7,078,090,500 ریال
168,526 $
20
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
21069020
امولسيفاير
69,024
6,897,026,906 ریال
164,215 $
21
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
21069020
امولسيفاير
70,656
6,728,505,750 ریال
160,203 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
59,940
6,040,053,945 ریال
143,811 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
48102200
کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از 10% وزن كل ازالياف
160,538
5,970,240,000 ریال
142,149 $
24
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
48102200
کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از 10% وزن كل ازالياف
160,200
5,936,520,000 ریال
141,346 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
48115190
کاغذ ومقوا اندوده ، آغشته یا پوشانده شده با مواد پلاستیکی غیر از پلی اتیلن سفید شده به وزن هر مترمربع 150 گرم
116,436
5,748,101,596 ریال
136,860 $
26
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
87,025
5,232,228,950 ریال
124,577 $
27
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
85044060
انواع UPS
7,770
4,838,293,734 ریال
115,197 $
28
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
21069020
امولسيفاير
47,104
4,609,753,188 ریال
109,756 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
85044060
انواع UPS
8,916
4,245,956,964 ریال
101,094 $
30
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
15162020
روغنCBE، CBR
21,750
4,101,946,100 ریال
97,665 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
39,960
3,993,135,336 ریال
95,075 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
19,140
3,556,821,906 ریال
84,686 $
33
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
85044060
انواع UPS
4,780
3,511,454,018 ریال
83,606 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
20,325
3,350,292,000 ریال
79,769 $
35
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
48102200
کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از 10% وزن كل ازالياف
120,000
3,291,791,378 ریال
78,376 $
36
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
48,000
3,220,925,400 ریال
76,689 $
37
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
15,270
2,822,282,200 ریال
67,197 $
38
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
39123900
ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي
10,000
2,742,306,675 ریال
65,293 $
39
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
39123900
ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي
10,000
2,695,392,101 ریال
64,176 $
40
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
96032100
مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate)
7,153
2,383,585,589 ریال
56,752 $
41
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
21069020
امولسيفاير
22,440
2,327,132,132 ریال
55,408 $
42
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
29333100
پيريدن و املاح آن
600
2,094,398,460 ریال
49,867 $
43
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
48115190
کاغذ ومقوا اندوده ، آغشته یا پوشانده شده با مواد پلاستیکی غیر از پلی اتیلن سفید شده به وزن هر مترمربع 150 گرم
41,316
2,084,568,463 ریال
49,633 $
44
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
29211990
ساير املاح مونو آمين غير حلقوي غير مذكور
8,160
1,995,506,417 ریال
47,512 $
45
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
90275090
دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري
114
1,995,472,040 ریال
47,511 $
46
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
90275090
دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري
25
1,385,638,550 ریال
32,991 $
47
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
96032100
مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate)
2,140
763,972,409 ریال
18,190 $
48
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
38249990
ساير
800
704,961,900 ریال
16,785 $
49
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
15159090
ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد
350
660,592,215 ریال
15,728 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوئد
72024910
سا?ر آل?اژها? آهن دارا? 0/05 درصد وزن? ?ا کمتر کربن
2,000
612,012,000 ریال
14,572 $
مجموع کل (ریال): 610,493,608,773
مجموع کل (دلار): 14,535,564