آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سويس گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور سويس گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 60 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
123,624
19,528,899,000 ریال
464,974 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
2,100
17,718,930,000 ریال
421,879 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
96,000
8,824,377,600 ریال
210,104 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
32061190
ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ
80,000
8,631,266,400 ریال
205,506 $
5
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
13022000
مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها
12,000
7,626,480,960 ریال
181,583 $
6
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
29146990
سایر 8، 1- دی هیدروکسی 7،5،4،2، تترانیتروآنتراکیتون
4,000
6,495,298,680 ریال
154,650 $
7
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
84451300
ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines)
6,206
6,424,665,000 ریال
152,968 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
198,000
5,778,034,020 ریال
137,572 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
73081000
پل و قطعات پل ا زچدن، اهن ياا زفولاد.
960
5,674,485,800 ریال
135,107 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
32062090
ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ
36,000
5,442,461,900 ریال
129,582 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
90251110
ترمومتر (تب سنج) پزشکي، پرشده بامايع براي خواندن مستقيم
1,369
5,355,496,146 ریال
127,512 $
12
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
84821000
بلبرينگ.
6,019
5,040,287,559 ریال
120,007 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
3,240
4,824,535,350 ریال
114,870 $
14
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
2,355
4,481,172,072 ریال
106,695 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
74082100
مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass)
11,712
4,307,025,984 ریال
102,548 $
16
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
40169960
L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله
26,325
4,059,632,000 ریال
96,658 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
38160090
ککک ساير
59,785
3,846,345,945 ریال
91,580 $
18
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
32062090
ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ
24,000
3,724,857,370 ریال
88,687 $
19
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
38099100
مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي
36,750
3,458,012,760 ریال
82,334 $
20
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
84821000
بلبرينگ.
2,925
3,356,724,510 ریال
79,922 $
21
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
32062090
ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ
20,000
3,130,448,040 ریال
74,534 $
22
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
38099100
مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي
43,490
3,118,014,380 ریال
74,238 $
23
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
73141400
ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غير ازبراي ماشين آلات)
125
2,585,909,095 ریال
61,569 $
24
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
34021390
ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي
16,000
2,579,537,520 ریال
61,418 $
25
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
4,000
2,500,135,820 ریال
59,527 $
26
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
29291090
ساير ایزو سیانات ها
30,000
2,440,820,250 ریال
58,115 $
27
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
28332790
ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دارويي
96,000
2,406,481,344 ریال
57,297 $
28
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
84821000
بلبرينگ.
1,959
2,185,464,415 ریال
52,035 $
29
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
32062090
ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ
10,000
2,160,292,600 ریال
51,436 $
30
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
32062090
ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ
10,000
2,151,421,490 ریال
51,224 $
31
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
84821000
بلبرينگ.
1,383
2,102,739,937 ریال
50,065 $
32
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
84412000
ماشين ها براي ساختن کيسه يا پاکتهاي کاغذي يا مقوا ئي
2,500
2,018,569,910 ریال
48,061 $
33
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
24,000
1,982,450,250 ریال
47,201 $
34
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
39100090
ساير
2,490
1,973,715,147 ریال
46,993 $
35
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
85073000
ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم
6,652
1,925,326,100 ریال
45,841 $
36
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
84,000
1,734,054,900 ریال
41,287 $
37
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
85044060
انواع UPS
3,151
1,702,348,593 ریال
40,532 $
38
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
84,000
1,671,709,212 ریال
39,803 $
39
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
2,000
1,629,294,120 ریال
38,793 $
40
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
84,000
1,624,723,044 ریال
38,684 $
41
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
38089419
ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده
6,784
1,271,564,052 ریال
30,275 $
42
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
28211000
اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن
25,000
1,228,622,850 ریال
29,253 $
43
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
28211000
اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن
25,000
1,225,097,330 ریال
29,169 $
44
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
28211000
اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن
25,000
1,100,134,960 ریال
26,194 $
45
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
11,840
1,074,307,604 ریال
25,579 $
46
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
500
1,038,464,800 ریال
24,725 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
2,000
1,012,267,848 ریال
24,102 $
48
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
11,840
938,316,327 ریال
22,341 $
49
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
3,500
927,630,950 ریال
22,086 $
50
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سويس
28249010
سرنج ومين اورانژ
5,000
690,358,725 ریال
16,437 $
مجموع کل (ریال): 188,729,210,669
مجموع کل (دلار): 4,493,552