آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 356 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
76,600,000
630,700,170,129 ریال
15,016,671 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
45,000,000
414,552,700,105 ریال
9,870,302 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
50,000,000
341,635,313,220 ریال
8,134,174 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
37,000,000
260,196,511,909 ریال
6,195,155 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
35,000,000
246,131,835,540 ریال
5,860,282 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
25,000,000
170,817,656,610 ریال
4,067,087 $
7
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
84295221
بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار
859,100
162,766,808,019 ریال
3,875,400 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
12,200,000
112,389,843,225 ریال
2,675,949 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
84295221
بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار
423,800
80,824,005,492 ریال
1,924,381 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
1,792,000
78,526,581,074 ریال
1,869,681 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
390,000
76,496,374,500 ریال
1,821,342 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
1,652,000
72,391,695,359 ریال
1,723,612 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
1,624,000
68,885,770,616 ریال
1,640,137 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
702,000
67,181,600,386 ریال
1,599,562 $
15
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
1,512,000
62,527,622,538 ریال
1,488,753 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
38,000
60,206,020,000 ریال
1,433,477 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
39076120
گر?د بطر?
1,451,000
46,635,335,070 ریال
1,110,365 $
18
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
1,008,000
44,848,155,139 ریال
1,067,813 $
19
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
24,520
43,218,402,500 ریال
1,029,010 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
486,000
40,018,284,900 ریال
952,816 $
21
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
39076120
گر?د بطر?
1,035,000
39,948,128,719 ریال
951,146 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
226,480
37,090,331,904 ریال
883,103 $
23
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
38112900
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
133,992
36,574,917,552 ریال
870,831 $
24
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
121,192
28,420,189,909 ریال
676,671 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
90273020
اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد
1,300
28,324,539,360 ریال
674,394 $
26
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
73,932
26,277,353,676 ریال
625,651 $
27
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
124,800
24,478,839,840 ریال
582,830 $
28
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
175,205
22,628,105,987 ریال
538,764 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
504,000
20,842,540,846 ریال
496,251 $
30
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
39076120
گر?د بطر?
594,000
20,835,592,983 ریال
496,086 $
31
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
280,800
20,139,318,576 ریال
479,508 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
267,329
19,646,080,936 ریال
467,764 $
33
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
210,000
19,391,388,508 ریال
461,700 $
34
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
31,800
19,094,872,090 ریال
454,640 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
188,006
18,861,682,754 ریال
449,088 $
36
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
92,000
18,686,931,456 ریال
444,927 $
37
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
126,299
18,649,831,572 ریال
444,044 $
38
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
162,330
18,636,887,500 ریال
443,735 $
39
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
39076120
گر?د بطر?
380,500
17,895,139,940 ریال
426,075 $
40
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
304,200
17,260,885,560 ریال
410,973 $
41
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
39076120
گر?د بطر?
337,500
17,013,280,905 ریال
405,078 $
42
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
39076120
گر?د بطر?
337,500
17,013,280,905 ریال
405,078 $
43
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
18,942
14,918,172,610 ریال
355,195 $
44
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
102,900
14,627,837,582 ریال
348,282 $
45
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
84335111
كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم با قدرت 140 اسب بخار و بيشتر
36,600
14,477,268,000 ریال
344,697 $
46
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
72023000
فروسيليکومنگنز.
308,000
14,287,649,376 ریال
340,182 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
11,809
14,272,580,643 ریال
339,823 $
48
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
84295221
بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار
65,200
14,181,870,807 ریال
337,664 $
49
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
84836000
كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
16,100
14,044,535,700 ریال
334,394 $
50
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
84179000
اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي
11,325
13,726,421,544 ریال
326,820 $
مجموع کل (ریال): 3,703,197,144,071
مجموع کل (دلار): 88,171,363