آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 152 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
274,620
57,210,885,213 ریال
1,362,164 $
2
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
268,440
46,535,399,628 ریال
1,107,986 $
3
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
204,400
46,460,265,381 ریال
1,106,197 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
35030090
ساير
100,000
34,512,296,000 ریال
821,721 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
192,000
25,117,866,070 ریال
598,044 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
30049016
سایر داروها با منشاء طبیعی مورد مصرف دامپزشکی
26,800
20,709,121,572 ریال
493,074 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
64,000
20,184,423,168 ریال
480,582 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
29319090
ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر
36,000
18,917,410,915 ریال
450,415 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
29319090
ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر
36,000
18,019,031,540 ریال
429,025 $
10
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
35030090
ساير
49,300
16,384,062,968 ریال
390,097 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
35030090
ساير
40,000
14,870,710,400 ریال
354,065 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
30049016
سایر داروها با منشاء طبیعی مورد مصرف دامپزشکی
15,920
13,402,559,692 ریال
319,109 $
13
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
38063000
صمغهاي استر
24,000
13,391,339,000 ریال
318,841 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
17021900
لاکتوز و شربت لاکتوز داراي کمتر از 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک
120,000
13,271,604,412 ریال
315,991 $
15
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
31051090
سايرکودها به شکل قرص يا اشکال همانند دربسته.... ناخالص کمتر از10 کيلوگرم غير مذکور
30,720
12,497,247,437 ریال
297,554 $
16
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
17021900
لاکتوز و شربت لاکتوز داراي کمتر از 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک
120,000
12,338,235,600 ریال
293,768 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
35030090
ساير
29,940
10,858,708,661 ریال
258,541 $
18
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
31043000
سولفات پتاسيم
264,000
10,052,113,500 ریال
239,336 $
19
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
16,250
9,479,698,429 ریال
225,707 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
176,000
9,443,792,727 ریال
224,852 $
21
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
30049016
سایر داروها با منشاء طبیعی مورد مصرف دامپزشکی
12,000
9,024,288,255 ریال
214,864 $
22
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
28201000
دي اکسيدمنگنز
80,000
8,137,909,000 ریال
193,760 $
23
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
28201000
دي اکسيدمنگنز
80,000
8,109,154,400 ریال
193,075 $
24
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
31026000
املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم
312,000
8,052,782,400 ریال
191,733 $
25
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
5,900
7,829,594,757 ریال
186,419 $
26
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
65,250
7,794,054,607 ریال
185,573 $
27
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
35030090
ساير
20,000
7,433,462,400 ریال
176,987 $
28
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
185,840
7,357,504,909 ریال
175,179 $
29
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
32081040
لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها
50,400
7,300,969,085 ریال
173,833 $
30
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
5,700
6,839,519,904 ریال
162,846 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
137,800
6,599,737,176 ریال
157,137 $
32
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
17029090
ساير قندها و شكرها غير مذكور
160,440
6,470,567,109 ریال
154,061 $
33
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
108,000
6,469,967,146 ریال
154,047 $
34
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
23099010
خوراك آماده آبزيان
88,000
6,433,096,560 ریال
153,169 $
35
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
48114100
کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive)
62,300
6,427,441,612 ریال
153,034 $
36
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
23099010
خوراك آماده آبزيان
88,000
6,356,103,600 ریال
151,336 $
37
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
1,660
6,328,132,684 ریال
150,670 $
38
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
39094020
مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin
42,000
6,288,147,944 ریال
149,718 $
39
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
29304000
متيونين
40,000
5,716,320,000 ریال
136,103 $
40
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
39076190
سا?ر
22,500
5,689,687,500 ریال
135,469 $
41
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
84201000
ماشين هاي تخت کردن ياساير ماشينهاي نوردکردن (غير ازآن هايي که براي فلزات ياشيشه مي باشند)
5,482
5,592,586,815 ریال
133,157 $
42
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
28332500
سولفات ها از مس
44,000
5,557,972,485 ریال
132,333 $
43
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
15,360
5,504,415,768 ریال
131,058 $
44
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
48114100
کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive)
55,300
5,499,071,640 ریال
130,930 $
45
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
30049016
سایر داروها با منشاء طبیعی مورد مصرف دامپزشکی
16,000
5,423,042,250 ریال
129,120 $
46
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
20,000
5,391,704,500 ریال
128,374 $
47
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
60,980
5,354,577,750 ریال
127,490 $
48
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
17029090
ساير قندها و شكرها غير مذكور
68,850
5,342,139,258 ریال
127,194 $
49
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
28332500
سولفات ها از مس
44,000
5,294,026,860 ریال
126,048 $
50
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فرانسه
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
85,050
5,277,640,820 ریال
125,658 $
مجموع کل (ریال): 618,552,391,507
مجموع کل (دلار): 14,727,444