آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور لتوني گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور لتوني گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 6 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لتوني
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
21,000,000
236,132,347,500 ریال
5,622,199 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لتوني
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
17,000,000
191,154,757,500 ریال
4,551,304 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لتوني
27030010
پيت ماس
103,741
1,665,300,584 ریال
39,650 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لتوني
27030010
پيت ماس
166,518
1,229,296,320 ریال
29,269 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لتوني
27030010
پيت ماس
76,396
774,729,480 ریال
18,446 $
6
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لتوني
27030010
پيت ماس
54,600
412,015,971 ریال
9,810 $
مجموع کل (ریال): 431,368,447,355
مجموع کل (دلار): 10,270,678