آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور هلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 169 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
65,962,930
1,232,450,394,676 ریال
29,344,057 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
110,307
233,676,025,183 ریال
5,563,715 $
3
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
30042090
سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي
53,748
62,296,011,324 ریال
1,483,238 $
4
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
48026100
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي
1,039,687
43,153,020,239 ریال
1,027,453 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
24011000
توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده
118,800
42,706,509,120 ریال
1,016,822 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
48,000
37,987,488,000 ریال
904,464 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
30042021
مکمل های دارویی مخصوص دام وطیور و آبزیان حاوی آنتی بیوتیک داراي توليد داخل مشابه
30,708
37,022,745,564 ریال
881,494 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
39172100
لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن
28,095
30,410,043,075 ریال
724,049 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
122,597
29,955,169,046 ریال
713,218 $
10
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
30042090
سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي
23,904
29,798,992,517 ریال
709,500 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
4,362
27,344,923,450 ریال
651,070 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
6,900
24,595,002,360 ریال
585,595 $
13
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
41,496
21,125,006,642 ریال
502,976 $
14
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
35030090
ساير
80,000
20,118,019,200 ریال
479,000 $
15
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
48026100
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي
501,138
19,777,784,034 ریال
470,900 $
16
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
18,800
18,970,665,280 ریال
451,683 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
71,828
18,662,783,525 ریال
444,352 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
23,540
18,575,515,633 ریال
442,274 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
51,855
18,100,370,784 ریال
430,961 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
84622900
ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي
79,000
17,716,006,000 ریال
421,810 $
21
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
38089323
محصول آماده شیمیایی (علف کش ها) کم خطر
19,200
17,604,453,615 ریال
419,154 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
40118090
سا?ر
51,120
17,495,641,800 ریال
416,563 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
20,792
17,462,444,844 ریال
415,772 $
24
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
270,890
17,418,040,024 ریال
414,715 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
38089323
محصول آماده شیمیایی (علف کش ها) کم خطر
17,280
16,796,795,488 ریال
399,924 $
26
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
144,004
16,345,020,376 ریال
389,167 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
22,700
16,090,464,367 ریال
383,106 $
28
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
23,535
15,357,775,155 ریال
365,661 $
29
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
25233000
سيمان آلومينو
312,000
15,273,955,008 ریال
363,666 $
30
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
27,684
14,592,920,461 ریال
347,450 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
226,400
14,269,126,017 ریال
339,741 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
48026100
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي
300,000
13,052,871,000 ریال
310,783 $
33
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
235,000
12,983,618,621 ریال
309,134 $
34
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
9,725
12,929,808,507 ریال
307,853 $
35
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
14,321
12,918,518,970 ریال
307,584 $
36
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
84212910
سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT)
8,330
12,627,827,240 ریال
300,663 $
37
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
23,064
11,766,757,767 ریال
280,161 $
38
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
48062000
کاغذ غير قابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق
113,153
11,693,819,416 ریال
278,424 $
39
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
84431600
ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک
25,250
11,558,008,000 ریال
275,191 $
40
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
13,536
11,516,831,866 ریال
274,210 $
41
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
15,932
11,514,103,754 ریال
274,145 $
42
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
16,000
11,377,558,280 ریال
270,894 $
43
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
30042021
مکمل های دارویی مخصوص دام وطیور و آبزیان حاوی آنتی بیوتیک داراي توليد داخل مشابه
13,644
11,376,277,272 ریال
270,864 $
44
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
14,888
11,174,234,155 ریال
266,053 $
45
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
259,635
10,899,200,823 ریال
259,505 $
46
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
13,934
10,581,001,038 ریال
251,929 $
47
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
35030090
ساير
40,000
10,486,136,000 ریال
249,670 $
48
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
113,172
10,444,858,938 ریال
248,687 $
49
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
35030090
ساير
40,000
10,370,515,200 ریال
246,917 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
73063020
لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج
206,537
10,017,312,998 ریال
238,507 $
مجموع کل (ریال): 2,382,438,372,652
مجموع کل (دلار): 56,724,724