آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 505 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
217,791
91,003,855,146 ریال
2,166,758 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84741000
ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد
28,404
88,784,942,400 ریال
2,113,927 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84748000
ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه
94,695
80,532,472,725 ریال
1,917,440 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
48025700
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور
1,572,330
61,755,824,905 ریال
1,470,377 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
145,123
59,910,856,284 ریال
1,426,449 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84133090
تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور
28,200
59,479,329,545 ریال
1,416,175 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84133090
تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور
25,640
56,191,558,800 ریال
1,337,894 $
8
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
30042021
مکمل های دارویی مخصوص دام وطیور و آبزیان حاوی آنتی بیوتیک داراي توليد داخل مشابه
42,617
55,504,711,834 ریال
1,321,541 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
549,000
50,162,466,580 ریال
1,194,344 $
10
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
223,622
47,781,651,656 ریال
1,137,658 $
11
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84621000
ماشين هاي آهنگري يا منگنه کاري قالبي (ا زجمله پرس ها) و چکش ها
87,010
45,910,525,000 ریال
1,093,108 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
10,738
43,445,439,600 ریال
1,034,415 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84133090
تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور
20,000
41,338,300,266 ریال
984,245 $
14
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
48109200
ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا
1,098,638
40,244,434,481 ریال
958,201 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84335980
#N/A
67,000
38,562,223,710 ریال
918,148 $
16
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
402,000
36,467,689,480 ریال
868,278 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
28261200
فلوئورورها از آلومينيوم
600,000
31,732,185,240 ریال
755,528 $
18
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
26140000
سنگ تتيان و کنسانتره هاي آن
434,000
30,596,815,470 ریال
728,496 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
9,600
30,315,384,000 ریال
721,795 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84133090
تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور
13,516
29,406,889,200 ریال
700,164 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
40,574
28,428,340,276 ریال
676,865 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
16,869
28,204,880,759 ریال
671,545 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
307,000
27,778,384,520 ریال
661,390 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
30042021
مکمل های دارویی مخصوص دام وطیور و آبزیان حاوی آنتی بیوتیک داراي توليد داخل مشابه
30,216
27,700,862,301 ریال
659,544 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
48109200
ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا
801,720
26,752,711,326 ریال
636,969 $
26
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84198990
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
7,700
26,147,138,000 ریال
622,551 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
85075000
ا نباره هاي برقي نيكل – فلز هيدرات
4,335
25,597,950,000 ریال
609,475 $
28
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
30042021
مکمل های دارویی مخصوص دام وطیور و آبزیان حاوی آنتی بیوتیک داراي توليد داخل مشابه
15,970
24,256,058,242 ریال
577,525 $
29
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
48109200
ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا
665,553
24,051,962,860 ریال
572,666 $
30
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
403,200
23,182,440,677 ریال
551,963 $
31
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
30042090
سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي
5,393
22,957,456,297 ریال
546,606 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
547,379
22,604,810,965 ریال
538,210 $
33
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
248,000
22,342,503,040 ریال
531,964 $
34
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
40,000
22,307,740,000 ریال
531,137 $
35
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
26140000
سنگ تتيان و کنسانتره هاي آن
334,000
22,272,725,380 ریال
530,303 $
36
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
8,320
21,396,896,073 ریال
509,450 $
37
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
538,376
21,314,429,212 ریال
507,486 $
38
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
240,000
21,049,852,800 ریال
501,187 $
39
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
26060000
سنگ آلومينيم و کنسانتره هاي آن
835,000
20,618,153,033 ریال
490,908 $
40
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
497,156
20,604,729,375 ریال
490,589 $
41
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
224,000
19,624,248,810 ریال
467,244 $
42
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
76069230
ورق و نوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر
134,468
19,435,680,620 ریال
462,754 $
43
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
5,200
19,424,312,440 ریال
462,484 $
44
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
12119099
ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر
40,000
18,905,760,000 ریال
450,137 $
45
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
496,139
18,844,923,585 ریال
448,689 $
46
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
76069230
ورق و نوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر
143,171
18,797,073,581 ریال
447,549 $
47
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
69091910
هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك
50,953
18,513,714,257 ریال
440,803 $
48
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
33,600
18,286,184,868 ریال
435,385 $
49
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
85171890
ساير دستگاه هاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810
11,947
17,976,716,909 ریال
428,017 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
580,000
17,908,640,500 ریال
426,396 $
مجموع کل (ریال): 1,686,414,837,028
مجموع کل (دلار): 40,152,732