آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور پرتغال گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور پرتغال گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 26 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
15,000
66,569,085,962 ریال
1,584,978 $
2
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,480,492
41,112,944,840 ریال
978,880 $
3
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
971,294
26,887,746,561 ریال
640,184 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
70080090
ساير شيشه هاي عايق چند جدا ره غير مذکور در جاي ديگر
118,448
15,704,625,864 ریال
373,920 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
19,001
8,680,302,000 ریال
206,674 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
76042900
ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم.
5,500
8,582,404,320 ریال
204,343 $
7
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
30,000
7,856,310,000 ریال
187,055 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
25070090
خاک هاي رس کائوليني حتي تکليس شده
720,000
7,745,116,960 ریال
184,408 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
96,000
7,057,824,000 ریال
168,043 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
1,501
5,666,994,000 ریال
134,928 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
45041000
بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانه هاي توپر، همچنين ديسك
41,882
5,386,434,755 ریال
128,248 $
12
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
39209200
صفحه، ورق... ا زپلي آميدها، مستحکم و مطبق نشده، فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه بامواددي
46,831
4,783,461,543 ریال
113,892 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
29051200
پروپان- 1-ئول (الکل پروپيليک) وپروپان 2-ئول (الکل ا يزوپروپيليک)
64,000
4,611,398,400 ریال
109,795 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
29071310
نونيل فنل
60,800
4,285,515,816 ریال
102,036 $
15
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
84431400
ماشين آلات چاپ برجسته (Letterpress)، با تغذيه قرقرهکاي، به استثناي چاپ فلكس وگرافيك (Flexographic)
15,000
2,766,028,000 ریال
65,858 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
70080090
ساير شيشه هاي عايق چند جدا ره غير مذکور در جاي ديگر
14,436
2,507,589,032 ریال
59,705 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
25070090
خاک هاي رس کائوليني حتي تکليس شده
216,000
2,172,327,120 ریال
51,722 $
18
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
25070090
خاک هاي رس کائوليني حتي تکليس شده
216,000
2,160,893,280 ریال
51,450 $
19
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
25070090
خاک هاي رس کائوليني حتي تکليس شده
168,000
1,769,181,120 ریال
42,123 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
29094300
اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول
29,600
1,634,759,568 ریال
38,923 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
25070090
خاک هاي رس کائوليني حتي تکليس شده
168,000
1,579,211,620 ریال
37,600 $
22
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
45041000
بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانه هاي توپر، همچنين ديسك
11,385
1,327,139,483 ریال
31,599 $
23
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
45041000
بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانه هاي توپر، همچنين ديسك
6,274
896,604,792 ریال
21,348 $
24
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
35069100
چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو
1,659
353,812,324 ریال
8,424 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
51
213,200,400 ریال
5,076 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پرتغال
32141000
بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود
1,800
192,372,210 ریال
4,580 $
مجموع کل (ریال): 232,503,283,970
مجموع کل (دلار): 5,535,792