آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 16123 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
9,688,998
3,346,772,206,983 ریال
79,685,053 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
6,870,258
1,834,008,889,617 ریال
43,666,878 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
547,002
1,286,684,143,193 ریال
30,635,337 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
1,695,577
1,202,459,716,592 ریال
28,629,993 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
3,343,955
1,028,335,421,920 ریال
24,484,177 $
6
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
1,058,805
976,610,393,443 ریال
23,252,628 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
1,971,831
877,577,364,459 ریال
20,894,699 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
3,117,602
815,654,095,298 ریال
19,420,336 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
1,235,949
772,598,829,174 ریال
18,395,210 $
10
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
2,542,608
762,844,421,795 ریال
18,162,962 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
621,316
759,417,112,939 ریال
18,081,360 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
1,070,395
735,383,942,451 ریال
17,509,141 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85176120
دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر
87,109
692,366,501,654 ریال
16,484,917 $
14
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85177090
ساير اجزاء و قطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي
11,704
691,021,822,720 ریال
16,452,901 $
15
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
31031100
دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5)
39,375,000
597,931,818,750 ریال
14,236,472 $
16
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
2,874,972
572,540,525,475 ریال
13,526,736 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
758,764
556,171,070,985 ریال
13,242,168 $
18
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
1,972,119
517,723,158,506 ریال
12,326,742 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
2,245,092
516,537,349,542 ریال
12,298,508 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85176120
دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر
64,088
504,160,333,446 ریال
12,003,817 $
21
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
84392000
ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا
1,451,989
497,877,107,350 ریال
11,854,217 $
22
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
538,780
491,633,501,114 ریال
11,705,560 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
493,845
481,848,525,706 ریال
11,472,584 $
24
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
584,679
456,437,109,318 ریال
10,867,550 $
25
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
3,053,203
453,100,769,078 ریال
10,788,114 $
26
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
87041090
دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن
546,000
449,077,083,988 ریال
10,692,312 $
27
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
442,142
437,416,012,291 ریال
10,414,667 $
28
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
84748000
ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه
1,300,560
436,497,325,069 ریال
10,392,793 $
29
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
14,640
435,706,557,096 ریال
10,373,966 $
30
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
2,593,773
429,059,974,576 ریال
10,215,714 $
31
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
72091700
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر
15,668,568
427,632,016,011 ریال
10,181,715 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
84295290
ساير ماشين آلات گودبرداري، باقدرت 200اسب بخار وكمتر، با قابليت چرخش 360 درجه، قسمت فوقاني،كه در جاي ديگري مذكور نباشند،
460,000
424,869,506,228 ریال
10,115,941 $
33
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
98870122
قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک
1,485,584
417,604,380,192 ریال
9,942,961 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
2,777,244
415,198,753,870 ریال
9,885,685 $
35
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
5,169,000
406,342,880,200 ریال
9,674,830 $
36
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
1,203,097
404,450,461,536 ریال
9,629,773 $
37
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
482,458
396,079,382,759 ریال
9,430,461 $
38
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
423,752
385,042,748,456 ریال
9,167,684 $
39
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
84199090
ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
491,683
383,035,755,688 ریال
9,119,899 $
40
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
84748000
ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه
913,734
375,582,521,579 ریال
8,942,441 $
41
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
446,317
361,050,712,964 ریال
8,596,446 $
42
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
2,157,158
357,868,805,216 ریال
8,520,686 $
43
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
404,101
355,760,961,454 ریال
8,470,499 $
44
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
5,553,802
353,808,411,726 ریال
8,424,010 $
45
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
69022020
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد
601,884
345,196,081,893 ریال
8,218,954 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
72091700
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر
12,510,971
340,791,080,293 ریال
8,114,073 $
47
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
507,993
340,527,444,268 ریال
8,107,796 $
48
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
84199090
ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
639,714
334,788,852,686 ریال
7,971,163 $
49
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
98870122
قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک
1,282,003
331,016,868,904 ریال
7,881,354 $
50
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85171890
ساير دستگاه هاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810
44,900
325,165,428,000 ریال
7,742,034 $
مجموع کل (ریال): 31,097,266,138,451
مجموع کل (دلار): 740,305,917