آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 116 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40118090
سا?ر
256,140
95,168,088,520 ریال
2,265,907 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
73021000
خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل
3,327,819
94,117,305,742 ریال
2,240,888 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40118090
سا?ر
122,949
48,940,532,432 ریال
1,165,251 $
4
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
84462100
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف از نوع ماکودار براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm داراي موتور
43,936
45,133,421,200 ریال
1,074,605 $
5
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40118090
سا?ر
110,852
42,934,660,080 ریال
1,022,254 $
6
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40118090
سا?ر
108,876
38,255,204,400 ریال
910,838 $
7
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
38089113
LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال (ماده موثره) شيميايي
15,000
35,555,850,000 ریال
846,568 $
8
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
39232910
کيسه خون از ساير موادپلاستيکي
40,446
35,126,046,861 ریال
836,334 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
39232910
کيسه خون از ساير موادپلاستيکي
40,253
34,893,255,984 ریال
830,792 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
39232910
کيسه خون از ساير موادپلاستيکي
30,495
26,730,982,900 ریال
636,452 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40118090
سا?ر
79,676
26,141,561,704 ریال
622,418 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40118090
سا?ر
69,072
25,353,358,608 ریال
603,651 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40118090
سا?ر
69,600
24,299,266,656 ریال
578,554 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
84462100
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف از نوع ماکودار براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm داراي موتور
56,482
22,341,147,600 ریال
531,932 $
15
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
38089221
LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي
40,000
20,426,371,200 ریال
486,342 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
92,745
20,318,024,929 ریال
483,762 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
13,120
18,787,666,383 ریال
447,325 $
18
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40118090
سا?ر
51,804
18,465,446,360 ریال
439,653 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
10,040
14,898,159,800 ریال
354,718 $
20
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
73,877
13,037,116,524 ریال
310,408 $
21
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
8,197
12,989,036,751 ریال
309,263 $
22
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
84264900
جرثقيل ها، جرثقيل هاي دريک، جرثقيل هاي كابلي كه در جاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو، غير ازآن هايي که چرخهاي لاستيکي دارند
43,000
12,800,004,475 ریال
304,762 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
67,793
11,709,580,777 ریال
278,800 $
24
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
60,000
10,705,032,000 ریال
254,882 $
25
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
51,637
10,475,566,020 ریال
249,418 $
26
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
97,650
10,171,251,342 ریال
242,173 $
27
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
60,000
10,087,434,000 ریال
240,177 $
28
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
34,104
10,020,882,097 ریال
238,592 $
29
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
90183240
انواع سوزن هاي بيوپسي
922
9,783,928,687 ریال
232,951 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
40,441
9,199,350,950 ریال
219,032 $
31
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
38089313
بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD
10,140
8,780,002,920 ریال
209,048 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
98870434
با ساخت داخل بیشتر از 40% به استثنای لاستیک
16,667
8,538,864,200 ریال
203,306 $
33
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
31,350
7,940,263,057 ریال
189,054 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
90321000
ترموستات
2,204
7,730,196,400 ریال
184,052 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
400
7,574,399,280 ریال
180,343 $
36
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
38089221
LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي
10,000
7,269,840,000 ریال
173,091 $
37
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
39053000
پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه
57,600
7,114,625,280 ریال
169,396 $
38
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
30051020
هندي پلاست
8,120
7,062,361,300 ریال
168,151 $
39
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
90321090
سایر ترموستات ها
1,795
6,397,352,640 ریال
152,318 $
40
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
15,880
6,377,864,640 ریال
151,854 $
41
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
40118090
سا?ر
16,440
6,109,274,340 ریال
145,459 $
42
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
39029000
ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي
6,000
6,038,736,000 ریال
143,779 $
43
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
29157019
ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي
80,000
5,950,728,800 ریال
141,684 $
44
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
90181280
سای دستگاه های اسکن اولتراسونیک غیر مذکور
345
5,644,777,250 ریال
134,399 $
45
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
90185090
ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر
495
5,475,839,662 ریال
130,377 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
39053000
پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه
43,200
5,325,462,720 ریال
126,797 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
39029000
ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي
4,000
5,189,808,000 ریال
123,567 $
48
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
4,441
5,137,485,566 ریال
122,321 $
49
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
39053000
پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه
43,200
5,119,949,520 ریال
121,904 $
50
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
90321090
سایر ترموستات ها
1,387
5,041,915,320 ریال
120,046 $
مجموع کل (ریال): 938,685,281,877
مجموع کل (دلار): 22,349,648