آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کانادا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور کانادا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 95 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
792,180
29,775,541,363 ریال
708,941 $
2
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
84314300
اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049
1,041
19,807,668,069 ریال
471,611 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
475,000
18,780,983,625 ریال
447,166 $
4
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
416,475
14,494,370,960 ریال
345,104 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
360,585
13,886,453,491 ریال
330,630 $
6
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
367,695
13,731,332,474 ریال
326,936 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
20,000
12,032,853,600 ریال
286,497 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
75061000
صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج.
13,598
10,380,733,775 ریال
247,160 $
9
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
3,200
10,205,025,648 ریال
242,977 $
10
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
29,200
9,192,060,000 ریال
218,859 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29224990
سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور
14,000
8,854,444,030 ریال
210,820 $
12
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
15041000
روغن جگر ماهي و اجزاء روغن
17,100
6,947,353,008 ریال
165,413 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
15041000
روغن جگر ماهي و اجزاء روغن
17,100
6,910,649,792 ریال
164,539 $
14
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
32159010
جوهر خودكار
12,800
6,564,801,700 ریال
156,305 $
15
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
84137090
ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد
4,978
6,474,591,900 ریال
154,157 $
16
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
10,000
6,335,808,540 ریال
150,853 $
17
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
10,000
6,272,871,300 ریال
149,354 $
18
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
5,000
6,123,158,563 ریال
145,789 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
15041000
روغن جگر ماهي و اجزاء روغن
12,100
5,657,493,708 ریال
134,702 $
20
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
20,132
5,619,585,825 ریال
133,800 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
162,000
5,466,828,982 ریال
130,163 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
7,000
5,453,998,260 ریال
129,857 $
23
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
35030090
ساير
10,000
5,328,434,235 ریال
126,867 $
24
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
35030090
ساير
10,000
5,143,743,728 ریال
122,470 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
800
5,082,544,800 ریال
121,013 $
26
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
83089000
ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات).
25,778
4,473,836,345 ریال
106,520 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
19,020
4,448,993,000 ریال
105,928 $
28
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29224990
سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور
7,000
4,254,847,520 ریال
101,306 $
29
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
100
4,244,424,012 ریال
101,058 $
30
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
96089100
سرقلم، و نوک سرقلم.
1,422
4,183,303,450 ریال
99,602 $
31
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29061300
ا سترول ها و ا ينوزيتول ها
22,200
4,168,391,500 ریال
99,247 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
21061010
مواد پروتئيني تكستوره
2,500
3,983,615,588 ریال
94,848 $
33
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
99,360
3,779,952,480 ریال
89,999 $
34
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
04041000
آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده
2,500
3,778,308,638 ریال
89,960 $
35
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29362210
ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده
3,925
3,728,225,022 ریال
88,767 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
1,900
3,701,220,192 ریال
88,124 $
37
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
21069080
مكمل غذايي
4,531
3,443,550,455 ریال
81,989 $
38
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
96089100
سرقلم، و نوک سرقلم.
416
3,268,141,296 ریال
77,813 $
39
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
93,385
3,076,094,148 ریال
73,240 $
40
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
1,500
2,805,717,264 ریال
66,803 $
41
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29362500
ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده
2,800
2,717,481,094 ریال
64,702 $
42
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29224990
سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور
2,800
2,660,008,700 ریال
63,334 $
43
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29389000
ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند
2,100
2,523,734,354 ریال
60,089 $
44
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29362910
نيكوتيناميد
8,000
2,489,086,716 ریال
59,264 $
45
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
21061010
مواد پروتئيني تكستوره
2,500
2,457,972,563 ریال
58,523 $
46
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
21061010
مواد پروتئيني تكستوره
2,500
2,457,972,563 ریال
58,523 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
96089910
فیلتر ماژیک
8,405
2,456,668,896 ریال
58,492 $
48
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29304000
متيونين
20,000
2,321,910,000 ریال
55,284 $
49
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
96089910
فیلتر ماژیک
4,865
2,251,030,656 ریال
53,596 $
50
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
29304000
متيونين
13,300
2,183,668,200 ریال
51,992 $
مجموع کل (ریال): 326,381,486,028
مجموع کل (دلار): 7,770,986