آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي شيرازآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي شيراز 88 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
06022000
درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده
4,800
81,100,164,000 ریال
1,930,956 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
72,060
49,159,153,872 ریال
1,170,456 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
21069010
استابيلايزر
70,390
23,634,368,708 ریال
562,723 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
18,250
23,391,879,840 ریال
556,950 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
97,224
17,133,556,670 ریال
407,942 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
19,026
15,627,345,245 ریال
372,080 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
87,454
13,942,466,673 ریال
331,963 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
75,399
12,471,555,009 ریال
296,942 $
9
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
18,852
12,407,474,936 ریال
295,416 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
3,357
12,375,674,620 ریال
294,659 $
11
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
71,413
11,614,696,021 ریال
276,540 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
21069010
استابيلايزر
23,250
9,684,581,338 ریال
230,585 $
13
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
635
9,646,677,791 ریال
229,683 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
61,786
9,453,389,063 ریال
225,081 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
2,064
8,574,480,000 ریال
204,154 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
104,000
8,103,981,600 ریال
192,952 $
17
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
11,775
8,093,242,925 ریال
192,696 $
18
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
3,784
7,553,297,880 ریال
179,840 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
550
7,405,702,207 ریال
176,326 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
23,000
6,651,882,900 ریال
158,378 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
39,042
6,651,049,038 ریال
158,358 $
22
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
87141030
چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره
4,566
6,308,980,873 ریال
150,214 $
23
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
39073090
سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول)
9,900
5,616,061,550 ریال
133,716 $
24
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
31,803
5,610,302,688 ریال
133,579 $
25
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
21069010
استابيلايزر
9,980
5,461,943,717 ریال
130,046 $
26
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
90273010
اسپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد
110
5,165,664,000 ریال
122,992 $
27
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
21069010
استابيلايزر
15,000
5,127,453,500 ریال
122,082 $
28
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
39073090
سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول)
7,700
4,728,987,920 ریال
112,595 $
29
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
21069010
استابيلايزر
15,000
4,722,006,950 ریال
112,429 $
30
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
21069010
استابيلايزر
10,000
4,547,188,800 ریال
108,266 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
344
4,507,706,064 ریال
107,326 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
72261900
سا?ر محصولات تخت نورد شده ازفولاد س?ل?س?وم موسوم به (مغناط?س? )(Silicon-electriical steel)
47,500
4,448,672,764 ریال
105,921 $
33
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
85159000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515
3,349
3,868,679,620 ریال
92,111 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
85419000
اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541
16,662
3,541,007,994 ریال
84,310 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
29172000
اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها و مشتقات آن ها
9,900
3,258,559,205 ریال
77,585 $
36
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
28352900
سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم
21,000
2,979,199,800 ریال
70,933 $
37
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
28353100
تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم)
22,000
2,593,331,975 ریال
61,746 $
38
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
4,500
2,582,447,506 ریال
61,487 $
39
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
28353100
تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم)
22,000
2,537,793,300 ریال
60,424 $
40
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
85099000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترومکانيکي خانگي
11,845
2,121,435,590 ریال
21,069 $
41
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
29172000
اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها و مشتقات آن ها
7,700
2,098,459,825 ریال
49,963 $
42
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
09101190
زنجبيل خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي
22,040
1,868,577,060 ریال
44,490 $
43
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
85183090
مجموع هاي متشکل از يک ميکروفون و يک يا چند بلندگو
21,764
1,687,971,600 ریال
40,190 $
44
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
87141030
چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره
1,260
1,646,928,000 ریال
39,213 $
45
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
39172300
لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل
18,600
1,609,441,080 ریال
38,320 $
46
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
39232990
ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910
8,622
1,598,237,940 ریال
38,053 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
39072090
ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر
3,000
1,539,459,174 ریال
36,654 $
48
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
09061190
دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110
17,000
1,516,569,074 ریال
36,109 $
49
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
09081190
جوز هندي (جوز بويا) خرد نشده و نسابيده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي
5,000
1,476,802,625 ریال
35,162 $
50
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربي
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
1,275
1,445,557,739 ریال
34,418 $
مجموع کل (ریال): 450,892,048,269
مجموع کل (دلار): 10,706,083