آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي شيرازآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي شيراز 62 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
84741000
ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد
144,122
60,256,304,878 ریال
1,434,674 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
11,700
35,074,455,000 ریال
835,106 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
10,980
23,222,250,000 ریال
552,911 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
85044050
کنترل دور موتورInverter
3,690
12,240,240,000 ریال
291,434 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
3,875
10,195,421,912 ریال
242,748 $
6
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
85419000
اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541
2,838
9,036,651,240 ریال
215,158 $
7
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
59,166
9,027,595,903 ریال
214,943 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
59119090
سایر محصولات واشیای نسجی غیر مذکور برای مصارف فنی مذکور در یادداشت 7 این فصل
10,973
7,699,625,000 ریال
0 $
9
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
70134990
ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد
185,800
7,162,000,380 ریال
170,524 $
10
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
85419000
اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541
42,384
6,359,547,721 ریال
151,418 $
11
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
59069900
پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير مذکور در جاي ديگر....
20,000
5,395,539,500 ریال
128,465 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
59069900
پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير مذکور در جاي ديگر....
20,000
4,843,210,900 ریال
115,315 $
13
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
59069900
پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير مذکور در جاي ديگر....
20,000
4,817,725,800 ریال
114,708 $
14
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
59069900
پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير مذکور در جاي ديگر....
20,000
3,981,930,800 ریال
94,808 $
15
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
76129090
چليک، بشکه، پيت، قوطي وظروف همانند ازآلومينيوم (غير از براي گازهاي فشرده يامايع شده) به گنجايش حدا کثر 300 ليتر
10,654
3,401,680,794 ریال
80,992 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
85176940
گيرنده، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني
274
3,273,477,324 ریال
77,940 $
17
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
18040000
کره، چربي و روغن کاکائو
12,000
3,240,324,000 ریال
77,151 $
18
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
22,000
2,618,317,350 ریال
62,341 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
22,000
2,611,412,100 ریال
62,176 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
22,000
2,590,054,500 ریال
61,668 $
21
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
48084000
كاغذ كرافت، كرپ شده يا چين دار شده، حتي نقش برجسته يا سوراخ شده
10,631
2,537,042,836 ریال
60,406 $
22
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
13,390
2,518,324,000 ریال
59,960 $
23
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
22,000
2,515,180,800 ریال
59,885 $
24
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
12,680
2,435,217,600 ریال
57,981 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
48084000
كاغذ كرافت، كرپ شده يا چين دار شده، حتي نقش برجسته يا سوراخ شده
9,613
2,281,720,782 ریال
54,327 $
26
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
48043190
ساير کاغذها ومقواهاي کرا فت سفيد نشده به وزن مساوي يا کمتر از 150 گرم برمترمربع
20,728
2,172,077,645 ریال
51,716 $
27
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
29337100
6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام):
23,500
2,144,412,900 ریال
51,057 $
28
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
12,043
2,100,502,485 ریال
50,012 $
29
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
19,000
2,095,274,400 ریال
49,887 $
30
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
39013000
کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي
17,700
1,907,827,752 ریال
45,424 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
48084000
كاغذ كرافت، كرپ شده يا چين دار شده، حتي نقش برجسته يا سوراخ شده
7,671
1,899,157,921 ریال
45,218 $
32
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
54072010
پارچه هاي تاروپودباف که ازنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن با ترا کم تاري از 105 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع
14,220
1,811,807,456 ریال
43,138 $
33
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
39199090
صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
17,244
1,715,812,488 ریال
40,853 $
34
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
48070000
كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به هم چسباندن لايه هاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق.
11,791
1,660,224,006 ریال
39,529 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
48070000
كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به هم چسباندن لايه هاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق.
9,814
1,529,988,523 ریال
36,428 $
36
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
39199090
صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
14,518
1,527,666,030 ریال
36,373 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
85176950
گيرنده، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني
240
1,474,998,966 ریال
35,119 $
38
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
84601200
با كنترل شمارهکاي
3,150
1,282,606,000 ریال
30,538 $
39
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
48084000
كاغذ كرافت، كرپ شده يا چين دار شده، حتي نقش برجسته يا سوراخ شده
5,443
1,251,471,365 ریال
29,797 $
40
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
48084000
كاغذ كرافت، كرپ شده يا چين دار شده، حتي نقش برجسته يا سوراخ شده
5,368
1,183,867,552 ریال
28,187 $
41
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
10,000
1,162,616,250 ریال
27,681 $
42
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
48084000
كاغذ كرافت، كرپ شده يا چين دار شده، حتي نقش برجسته يا سوراخ شده
4,298
1,039,836,374 ریال
24,758 $
43
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
84361000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات
9,300
1,010,940,000 ریال
24,070 $
44
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
48084000
كاغذ كرافت، كرپ شده يا چين دار شده، حتي نقش برجسته يا سوراخ شده
4,736
970,045,723 ریال
23,096 $
45
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
69039090
سايراشياءسراميکي نسوز غير مذکور در جاي ديگر
2,590
950,521,600 ریال
22,631 $
46
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
18040000
کره، چربي و روغن کاکائو
3,000
868,436,100 ریال
20,677 $
47
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
39206910
فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده
5,498
617,517,531 ریال
14,703 $
48
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
300
495,437,120 ریال
11,796 $
49
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
85015210
الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز
1,206
435,796,944 ریال
10,376 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکيه
39199090
صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
4,070
434,322,928 ریال
10,341 $
مجموع کل (ریال): 263,078,417,179
مجموع کل (دلار): 6,080,444