آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک منطقه ويژه اقتصادي لامردآمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک منطقه ويژه اقتصادي لامرد 7 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
اسپانيا
73069090
ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر
123,280
60,513,955,982 ریال
1,440,808 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
اسپانيا
73072300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن.
99,505
57,529,332,986 ریال
1,369,746 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
اسپانيا
84818021
شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
66,830
55,946,037,600 ریال
1,332,049 $
4
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
اسپانيا
84818021
شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
236,910
36,791,021,199 ریال
875,977 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
اسپانيا
84818021
شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
64,295
35,204,799,236 ریال
838,210 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
اسپانيا
84818021
شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
21,600
18,185,774,488 ریال
432,995 $
7
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
اسپانيا
84818021
شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
63,090
9,798,406,988 ریال
233,295 $
مجموع کل (ریال): 273,969,328,479
مجموع کل (دلار): 6,523,080