آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور مناطق ويژه گمرک منطقه ويژه اقتصادي لامردآمار کل واردات از کشور مناطق ويژه گمرک منطقه ويژه اقتصادي لامرد 2 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
مناطق ويژه
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
10,608,000
294,014,238,000 ریال
7,000,339 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
مناطق ويژه
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
5,100,000
128,520,000,000 ریال
3,060,000 $
مجموع کل (ریال): 422,534,238,000
مجموع کل (دلار): 10,060,339