آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي لامردآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي لامرد 15 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
84219100
اجزاء و قطعات ماشين هاي گريزا زمرکز، همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز
809,930
592,114,933,232 ریال
14,097,975 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
84818021
شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
284,862
99,471,262,730 ریال
2,368,363 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
73051100
لوله ا زآهن ياا زفولاد،جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC)ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز، بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406
1,898,132
90,542,027,687 ریال
2,155,763 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
85371020
دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي
43,940
88,519,361,328 ریال
2,107,604 $
5
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
73051990
لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور در جاي ديگر
1,802,627
87,389,315,998 ریال
2,080,698 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
73051100
لوله ا زآهن ياا زفولاد،جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC)ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز، بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406
1,561,231
78,158,332,948 ریال
1,860,913 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
1,479,719
74,223,467,660 ریال
1,767,225 $
8
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
84818021
شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
139,892
42,970,600,008 ریال
1,023,110 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
84818021
شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
101,520
41,862,705,948 ریال
996,731 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
73069090
ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر
80,390
13,555,769,881 ریال
322,756 $
11
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
110,320
5,986,667,696 ریال
142,540 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
84818021
شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
5,810
5,195,014,400 ریال
123,691 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
7,186
699,127,624 ریال
16,646 $
14
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
73072100
فلانج ا زفولادزنگ نزن
1,760
647,341,604 ریال
15,413 $
15
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
73072100
فلانج ا زفولادزنگ نزن
33
9,726,320 ریال
232 $
مجموع کل (ریال): 1,221,345,655,064
مجموع کل (دلار): 29,079,660