آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهرآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهر 12 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
10039000
جو به استثناي بذر
21,206,816
231,980,564,176 ریال
5,523,347 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
10039000
جو به استثناي بذر
13,031,796
142,339,983,540 ریال
3,389,047 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
647,476
32,382,768,128 ریال
771,018 $
4
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
10059010
ذرت دامي
2,993,874
25,835,905,132 ریال
615,141 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
274,861
10,607,028,918 ریال
252,548 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
209,692
6,504,702,448 ریال
154,874 $
7
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
70,567
3,616,982,760 ریال
86,119 $
8
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
38160010
ککک س?مان نسوز
39,267
3,041,713,125 ریال
72,422 $
9
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
377
2,755,591,835 ریال
65,609 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
59,955
1,870,995,273 ریال
44,548 $
11
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
68141000
صفحه، ورق ونوا ر ا زميکاي فشرده يا دوباره ساخته شده، حتي روي تكيه گاه ازكاغذ، مقوا يا ساير مواد
195
64,236,543 ریال
1,529 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
آلمان
38241000
چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري
420
38,187,350 ریال
909 $
مجموع کل (ریال): 461,038,659,228
مجموع کل (دلار): 10,977,111