آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهرآمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهر 3 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
عمان
10059010
ذرت دامي
8,522,666
89,370,993,186 ریال
2,127,881 $
2
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
عمان
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
4,057,028
86,563,792,179 ریال
2,061,043 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
عمان
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,250,000
43,163,447,500 ریال
1,027,701 $
مجموع کل (ریال): 219,098,232,865
مجموع کل (دلار): 5,216,625