آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي يزدآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي يزد 130 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
55092100
نخ يک لا، داراي 85% يا بيشترا لياف غيريکسره، از پلي ا ستر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت
299,520
21,401,153,246 ریال
509,551 $
2
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
98842940
قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي
41,066
17,946,425,734 ریال
427,296 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
26,594
17,627,309,466 ریال
419,698 $
4
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
21,004
13,356,930,138 ریال
318,022 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
17,843
12,758,101,725 ریال
303,764 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
55092100
نخ يک لا، داراي 85% يا بيشترا لياف غيريکسره، از پلي ا ستر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت
187,024
12,186,618,752 ریال
290,158 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
54033100
نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120 دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
94,500
10,108,552,545 ریال
240,680 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
14,358
9,933,514,000 ریال
236,512 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
10,885
8,194,932,663 ریال
195,117 $
10
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
100,000
8,132,090,880 ریال
193,621 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
819
8,025,000,000 ریال
191,071 $
12
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
98842940
قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي
12,500
7,374,927,550 ریال
175,594 $
13
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
98842930
قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 25% تا كمتر از34%
26,700
7,264,707,185 ریال
172,969 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
98842930
قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 25% تا كمتر از34%
34,000
7,156,573,802 ریال
170,395 $
15
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
718
7,126,488,083 ریال
169,678 $
16
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
794
6,531,049,762 ریال
155,501 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
5,759
6,331,151,827 ریال
150,742 $
18
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
98842940
قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي
16,593
6,172,892,100 ریال
146,974 $
19
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
1,020
5,349,691,627 ریال
127,374 $
20
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
24,093
4,902,898,000 ریال
116,736 $
21
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
38123940
پا?دارکننده­ها بر پا?ه قلع
18,000
4,613,695,920 ریال
109,850 $
22
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
851
4,431,800,720 ریال
105,519 $
23
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
39042100
پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده، به اشکال ا بتدا ئي (Nonplasticised)
72,000
4,362,872,976 ریال
103,878 $
24
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
74102100
ورق و نوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه از مواد همانند از مس تصفيه شده، به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر
23,366
4,219,530,000 ریال
100,465 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
30,951
4,077,072,630 ریال
97,073 $
26
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85369040
ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي
17,354
3,953,675,050 ریال
94,135 $
27
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
22,000
3,763,890,000 ریال
89,616 $
28
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
19,700
3,451,123,575 ریال
82,170 $
29
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
25,000
3,315,235,000 ریال
78,934 $
30
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
24,000
3,275,848,000 ریال
77,996 $
31
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85369040
ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي
14,301
3,260,055,960 ریال
77,620 $
32
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85414020
دیودهای نورافشان جفت وجور شده
8,658
3,203,618,510 ریال
76,277 $
33
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
84159070
فن کويل
15,280
3,135,582,240 ریال
74,657 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85414020
دیودهای نورافشان جفت وجور شده
5,777
2,754,702,519 ریال
65,588 $
35
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85414010
پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته)
12,168
2,674,575,072 ریال
63,680 $
36
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
13,250
2,580,806,110 ریال
61,448 $
37
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
12,768
2,555,490,000 ریال
60,845 $
38
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85414020
دیودهای نورافشان جفت وجور شده
5,264
2,526,833,585 ریال
60,163 $
39
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
3,791
2,414,529,107 ریال
57,489 $
40
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85414020
دیودهای نورافشان جفت وجور شده
7,385
2,345,290,090 ریال
55,840 $
41
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
39199050
رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated) با پهناي بيشتراز 20 سانتيمتر
23,996
2,335,231,800 ریال
55,601 $
42
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
13,250
2,311,645,586 ریال
55,039 $
43
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
13,250
2,205,576,480 ریال
52,514 $
44
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
39203000
صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر
24,543
2,094,916,827 ریال
49,879 $
45
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
5,167
1,967,088,000 ریال
46,835 $
46
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
11,000
1,915,200,000 ریال
45,600 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
90318090
ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست
2,850
1,869,882,300 ریال
44,521 $
48
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
195
1,643,754,294 ریال
39,137 $
49
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
84419000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر
254
1,627,997,364 ریال
38,762 $
50
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
چين
73181690
ساير مهره ها غير ازجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل، حديد شده، ازچدن، اهن يافولاد
26,342
1,439,800,617 ریال
34,281 $
مجموع کل (ریال): 284,208,329,417
مجموع کل (دلار): 6,766,865