آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 186 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
87042190
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز تراکمی - احتراقی (دیزلی یا نیمه دیزلی) با وزن ناخالص حداکثر 5 تن
166,987
96,380,722,800 ریال
2,294,779 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
68069000
مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا.
154,968
87,464,185,637 ریال
2,082,481 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84369100
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري
66,994
56,005,633,385 ریال
1,333,467 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
68069000
مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا.
78,000
46,359,079,520 ریال
1,103,788 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
8,200
40,591,200,000 ریال
966,457 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
53,085
33,928,195,000 ریال
807,814 $
7
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
68069000
مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا.
53,500
28,324,798,775 ریال
674,400 $
8
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
59,978
24,017,700,000 ریال
571,850 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
52,532
23,560,220,000 ریال
560,958 $
10
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
68069000
مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا.
39,000
22,997,918,840 ریال
547,569 $
11
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
51,721
22,759,630,000 ریال
541,896 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
68069000
مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا.
39,039
22,338,051,068 ریال
531,858 $
13
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
68069000
مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا.
38,942
21,527,103,385 ریال
512,550 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
59,416
20,815,340,000 ریال
495,603 $
15
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
36,416
15,060,764,585 ریال
358,590 $
16
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
68069000
مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا.
22,194
13,291,740,208 ریال
316,470 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
68069000
مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا.
18,289
11,694,777,312 ریال
278,447 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
72222000
ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده.
11,571
10,211,207,777 ریال
243,124 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
115,500
10,207,200,000 ریال
243,029 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
73110010
مخزن ويژه گاز CNG براي خودرو و جايگاه­هاي سوخت فاقد درز جوشکاري با حداقل تحمل فشار 200 بار
15,750
10,138,643,640 ریال
241,396 $
21
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
85011020
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات
185,872
9,340,289,698 ریال
222,388 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
72202000
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمتر از600mm
5,260
9,134,621,900 ریال
217,491 $
23
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
72222000
ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده.
8,713
8,745,590,475 ریال
208,228 $
24
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
30,993
8,608,347,520 ریال
204,961 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
163,603
8,593,590,174 ریال
204,609 $
26
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
85011020
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات
171,197
7,995,282,947 ریال
190,364 $
27
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84621000
ماشين هاي آهنگري يا منگنه کاري قالبي (ا زجمله پرس ها) و چکش ها
43,000
7,343,738,540 ریال
174,851 $
28
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
156,998
7,036,041,419 ریال
167,525 $
29
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
45,799
7,025,837,315 ریال
167,282 $
30
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84389000
اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
18,855
6,697,768,800 ریال
159,471 $
31
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84452000
ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي
6,138
6,513,957,000 ریال
155,094 $
32
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
40103500
تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر
3,845
6,479,809,923 ریال
154,281 $
33
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
87083023
کفشک لنت ترمز انواع خودرو
64,678
6,466,949,320 ریال
153,975 $
34
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
40103500
تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر
3,918
6,358,505,357 ریال
151,393 $
35
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
72202000
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمتر از600mm
3,481
5,799,672,000 ریال
138,087 $
36
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
40082190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف
18,135
5,675,124,887 ریال
135,122 $
37
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
52,140
5,295,025,560 ریال
126,072 $
38
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84389000
اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
42,442
5,256,585,600 ریال
125,157 $
39
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
85015310
الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز
6,900
5,101,581,000 ریال
121,466 $
40
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
87083019
لنتهاي ترمزسوا ر شده، بجز ا ز انواع مورداستفاده در سواري وسواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي و قطعات مربوطه
18,520
4,912,352,880 ریال
116,961 $
41
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
85011020
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات
94,699
4,885,672,320 ریال
116,326 $
42
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
36,000
4,837,000,860 ریال
115,167 $
43
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
22,066
4,791,679,772 ریال
114,088 $
44
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
24,684
4,625,462,500 ریال
110,130 $
45
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
10,890
4,418,665,819 ریال
105,206 $
46
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
21,391
4,308,916,107 ریال
102,593 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
72224000
پروفيل ا ز فولاد زنگ نزن.
3,224
4,191,519,864 ریال
99,798 $
48
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84798100
ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق
675
4,125,641,879 ریال
98,230 $
49
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
20,950
3,950,368,890 ریال
94,056 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
آلمان
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
27,600
3,875,773,000 ریال
92,280 $
مجموع کل (ریال): 800,065,485,258
مجموع کل (دلار): 19,049,178