آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 458 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
52,370
519,531,662,325 ریال
12,369,801 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
993,000
473,498,820,000 ریال
11,273,781 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
1,361,688
431,011,184,250 ریال
10,262,171 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
769,981
366,499,672,192 ریال
8,726,183 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
1,720,397
351,101,141,918 ریال
8,359,551 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
1,663,819
345,338,065,938 ریال
8,222,335 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
776,999
295,557,574,180 ریال
7,037,085 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
875,300
285,381,436,576 ریال
6,794,796 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
25,000,000
253,661,700,000 ریال
6,039,564 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
25,000,000
252,239,925,000 ریال
6,005,712 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
1,319,190
244,109,280,612 ریال
5,812,126 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
489,231
238,784,177,199 ریال
5,685,338 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
17,900
235,423,082,000 ریال
5,605,311 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
1,182,423
232,683,872,955 ریال
5,540,092 $
15
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
459,146
213,023,682,054 ریال
5,071,992 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
32,500
194,402,481,000 ریال
4,628,630 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
281,342
160,101,901,199 ریال
3,811,950 $
18
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
630,081
151,827,375,866 ریال
3,614,938 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
269,032
133,839,325,349 ریال
3,186,651 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84439990
قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور
7,400
133,002,843,050 ریال
3,166,734 $
21
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
535,420
122,210,873,729 ریال
2,909,783 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
695,172
118,725,200,938 ریال
2,826,790 $
23
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
40,344
116,541,410,170 ریال
2,774,795 $
24
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
519,128
114,335,486,973 ریال
2,722,273 $
25
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
545,190
113,466,742,708 ریال
2,701,589 $
26
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
179,459
107,092,678,134 ریال
2,549,826 $
27
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
635,122
106,785,068,853 ریال
2,542,502 $
28
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
698,695
104,793,365,294 ریال
2,495,080 $
29
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
554,980
103,966,367,003 ریال
2,475,390 $
30
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
427,681
99,546,782,595 ریال
2,370,161 $
31
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
7,939
96,406,485,387 ریال
2,295,393 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
2,170,935
91,525,227,644 ریال
2,179,172 $
33
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
462,399
88,444,623,974 ریال
2,105,824 $
34
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
373,280
86,730,662,262 ریال
2,065,016 $
35
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
564,147
84,071,957,375 ریال
2,001,713 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
387,524
83,015,000,005 ریال
1,976,548 $
37
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
173,599
81,565,577,832 ریال
1,942,038 $
38
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
117,131
77,559,724,779 ریال
1,846,660 $
39
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
131,503
75,254,462,775 ریال
1,791,773 $
40
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
280,539
73,925,516,021 ریال
1,760,131 $
41
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
4,097
72,289,651,471 ریال
1,721,182 $
42
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
580
69,665,323,000 ریال
1,658,698 $
43
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
449,137
68,613,982,663 ریال
1,633,666 $
44
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
8,031
68,356,734,442 ریال
1,627,541 $
45
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
19,581
66,418,810,584 ریال
1,581,400 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84229010
اجزاء و قطعات تعرفه 84221100
328,034
65,679,736,480 ریال
1,563,803 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
13,403
65,588,116,270 ریال
1,561,622 $
48
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
222,150
64,965,214,082 ریال
1,546,791 $
49
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
24,917
62,591,863,529 ریال
1,490,282 $
50
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربي
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
319,300
60,392,148,008 ریال
1,437,908 $
مجموع کل (ریال): 8,121,543,998,643
مجموع کل (دلار): 193,370,091