آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 556 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
167,399
526,356,479,812 ریال
12,532,297 $
2
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
293,632
493,086,599,052 ریال
11,740,157 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
10059010
ذرت دامي
44,772,910
484,462,138,551 ریال
11,534,813 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
67,240
305,630,560,000 ریال
7,276,918 $
5
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
10059010
ذرت دامي
22,386,450
240,405,803,132 ریال
5,723,948 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
106,000
139,030,580,000 ریال
3,310,252 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
20,042
106,494,353,063 ریال
2,535,580 $
8
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
129,634
84,508,450,000 ریال
2,012,106 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
13,862
84,130,886,940 ریال
2,003,116 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
12,436
78,892,269,796 ریال
1,878,387 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
12,380
69,576,787,516 ریال
1,656,590 $
12
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84386000
ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات
123,250
52,399,600,000 ریال
1,247,610 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
39232110
کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن
47,997
51,286,062,389 ریال
1,221,097 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84821000
بلبرينگ.
101,107
50,370,496,330 ریال
1,199,298 $
15
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
9,676
48,481,707,150 ریال
1,154,326 $
16
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
39232110
کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن
47,116
48,294,678,844 ریال
1,149,873 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
90268090
ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر
21,844
44,373,788,316 ریال
1,056,519 $
18
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
38210000
كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني.
639
42,210,504,900 ریال
1,005,012 $
19
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
10,519
41,303,937,104 ریال
983,427 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
39021020
گريد فيلم پلي پروپيلن
221,300
39,996,483,000 ریال
952,297 $
21
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
7,370
39,515,908,610 ریال
940,855 $
22
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
90271000
دستگاه تجزيه گاز يا دود
843
39,044,495,794 ریال
929,631 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
38210010
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان با کاربرد پزشکی
1,952
36,223,320,300 ریال
862,460 $
24
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
24,258
35,331,062,924 ریال
841,216 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
228
33,868,688,400 ریال
806,397 $
26
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
39232110
کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن
29,635
33,213,747,368 ریال
790,804 $
27
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
4,828
32,970,709,216 ریال
785,017 $
28
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
44,354
30,391,222,000 ریال
723,601 $
29
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
3,362
28,778,152,213 ریال
685,194 $
30
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
54,300
27,124,760,448 ریال
645,828 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84212190
ساير
41,421
25,200,257,956 ریال
600,006 $
32
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
4,478
24,682,763,131 ریال
587,685 $
33
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84159020
اجزاء و قطعات تعرفه 84158100
6,793
24,475,180,000 ریال
582,742 $
34
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84212920
فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي
1,153
24,339,048,600 ریال
579,501 $
35
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84212920
فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي
647
23,240,571,100 ریال
553,347 $
36
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
39232110
کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن
21,351
22,882,927,555 ریال
544,832 $
37
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84773000
ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد
21,650
22,558,921,600 ریال
537,117 $
38
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
38210000
كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني.
385
22,528,541,100 ریال
536,394 $
39
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
19,180
22,432,183,500 ریال
534,100 $
40
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
2,037
22,353,266,000 ریال
532,221 $
41
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
29,130
22,002,238,500 ریال
523,863 $
42
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
87082910
اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
22,044
21,489,896,160 ریال
511,664 $
43
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
87082950
دریچه سقف خودرو (سانروف - مانروف و...)
22,044
21,489,896,160 ریال
511,664 $
44
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
26,798
20,879,770,822 ریال
497,137 $
45
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
72189900
محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن، غير ازرديف 72189100
80,844
18,461,223,403 ریال
439,553 $
46
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
39232110
کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن
16,454
18,073,618,188 ریال
430,324 $
47
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
85044050
کنترل دور موتورInverter
24,363
17,994,696,438 ریال
428,445 $
48
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
54077400
کچاپ شده
87,229
17,219,899,086 ریال
409,998 $
49
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
15,775
16,941,515,880 ریال
403,369 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکيه
54077400
کچاپ شده
72,134
16,398,626,744 ریال
390,443 $
مجموع کل (ریال): 3,793,399,275,091
مجموع کل (دلار): 90,319,031