آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور جمهوري آذربايجان گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور جمهوري آذربايجان گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 3 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
جمهوري آذربايجان
84198990
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
254,388
2,038,121,000,000 ریال
48,526,690 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
جمهوري آذربايجان
40113000
لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي
280
252,000,000 ریال
6,000 $
3
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
جمهوري آذربايجان
40113000
لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي
614
201,600,000 ریال
4,800 $
مجموع کل (ریال): 2,038,574,600,000
مجموع کل (دلار): 48,537,490