آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سويس گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور سويس گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 5 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
سويس
10059010
ذرت دامي
49,666,773
522,561,403,328 ریال
12,441,938 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
سويس
90309000
اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي مشمول 9030
2
1,679,745,656 ریال
39,994 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
سويس
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
16,000
1,270,273,250 ریال
30,245 $
4
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
سويس
84483100
نوا رخاردا رماشين کاردينگ
200
143,564,842 ریال
3,418 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
سويس
84483300
ميله (spindle) وپره ميله (spindle flyer)، رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ
17
24,311,672 ریال
579 $
مجموع کل (ریال): 525,679,298,748
مجموع کل (دلار): 12,516,174