آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 28 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
31,469
98,698,349,414 ریال
2,349,961 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
15,928
94,772,359,554 ریال
2,256,485 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
12,119
79,079,006,592 ریال
1,882,833 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
18,377
75,446,948,527 ریال
1,796,356 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
14,972
49,026,370,865 ریال
1,167,295 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
16,090
48,601,818,494 ریال
1,157,186 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
9,840
41,190,537,830 ریال
980,727 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
39232110
کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن
26,170
28,984,838,408 ریال
690,115 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
39232110
کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن
25,277
27,893,450,802 ریال
664,130 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
4,384
26,106,054,468 ریال
621,573 $
11
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
3,500
14,637,623,616 ریال
348,515 $
12
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
84212920
فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي
10
2,762,724,700 ریال
65,779 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
800
1,256,238,000 ریال
29,910 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
15
1,039,467,600 ریال
24,749 $
15
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
84734000
اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472.
827
870,689,600 ریال
20,731 $
16
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
32131090
سایر رنگ ها برای نقاشی های هنری ، آموزشی، برای تابلو، برای تغییر شدت رنگ ، برای سرگرمی و رنگ های مشابه به شکل قرص، درلوله ، دربطری ، دربطری ، درپیاله یا به اشکال یا بسته بندی های مشابه
7,248
661,993,042 ریال
15,762 $
17
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
32081090
سايررنگ ها و ورني ها (ازجمله لعابها ولاكها) ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي
5,150
499,508,800 ریال
11,893 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
85
444,013,200 ریال
10,572 $
19
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
2,583
433,482,000 ریال
10,321 $
20
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
33012990
اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي
300
399,608,877 ریال
9,514 $
21
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
40161010
قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهداشت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي (سايراشياء)
648
389,066,652 ریال
9,263 $
22
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
32129000
پيگمآن ها از نوع موردمصرف درساخت رنگ ها، ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير، موادرنگي و ساير مواد رنگ کننده در بسته هاي خرده فروشي
1,195
330,330,504 ریال
7,865 $
23
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
1
282,588,980 ریال
6,728 $
24
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
32131090
سایر رنگ ها برای نقاشی های هنری ، آموزشی، برای تابلو، برای تغییر شدت رنگ ، برای سرگرمی و رنگ های مشابه به شکل قرص، درلوله ، دربطری ، دربطری ، درپیاله یا به اشکال یا بسته بندی های مشابه
2,340
220,885,891 ریال
5,259 $
25
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
40161010
قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهداشت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي (سايراشياء)
3,091
197,853,570 ریال
4,711 $
26
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
490
98,548,000 ریال
2,346 $
27
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
32071090
ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور
1,133
80,824,590 ریال
1,924 $
28
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فرانسه
32131000
رنگ ها به صورت مجموعه
855
35,880,362 ریال
854 $
مجموع کل (ریال): 594,441,062,938
مجموع کل (دلار): 14,153,357