آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور هلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 31 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
13,691
85,397,025,355 ریال
2,033,263 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
15,023
83,394,215,520 ریال
1,985,577 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
9,052
55,637,114,328 ریال
1,324,693 $
4
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
18,585
46,640,182,866 ریال
1,110,481 $
5
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
18,125
42,924,976,641 ریال
1,022,023 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
4,282
28,385,462,340 ریال
675,844 $
7
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
3,541
27,792,377,698 ریال
661,723 $
8
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
6,398
23,895,139,320 ریال
568,932 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
2,900
17,266,135,544 ریال
411,098 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
4,503
14,150,144,340 ریال
336,908 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
2,021
10,028,948,466 ریال
238,784 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
139,930
8,709,028,401 ریال
207,358 $
13
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
1,494
6,598,603,193 ریال
157,110 $
14
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
108,582
6,159,392,207 ریال
146,652 $
15
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
2,718
5,843,790,311 ریال
139,138 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
2,285
5,830,993,038 ریال
138,833 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
99,093
5,453,144,757 ریال
129,837 $
18
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
98,055
5,246,679,834 ریال
124,921 $
19
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
1,602
5,004,858,118 ریال
119,163 $
20
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
29291090
ساير ایزو سیانات ها
36,800
4,495,657,238 ریال
107,039 $
21
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
27,000
4,385,830,000 ریال
104,425 $
22
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
44,000
3,324,992,800 ریال
79,166 $
23
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
39072090
ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر
14,814
2,919,363,541 ریال
69,509 $
24
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
501
2,649,658,961 ریال
63,087 $
25
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
84389000
اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
19,150
2,288,851,027 ریال
54,496 $
26
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
21069020
امولسيفاير
9,600
1,890,187,968 ریال
45,004 $
27
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
85044086
اينورترهاي خورشيدي
9,600
1,572,444,000 ریال
37,439 $
28
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
297
1,359,695,441 ریال
32,374 $
29
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
39072090
ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر
4,813
942,790,916 ریال
22,447 $
30
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
29291090
ساير ایزو سیانات ها
4,600
453,991,882 ریال
10,809 $
31
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هلند
28043000
ازت
419
82,008,200 ریال
1,953 $
مجموع کل (ریال): 510,723,684,251
مجموع کل (دلار): 12,160,086