آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 27 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
38210010
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان با کاربرد پزشکی
23,000
76,969,774,804 ریال
1,832,614 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
85176120
دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر
31,943
69,933,071,611 ریال
1,665,073 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
38210010
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان با کاربرد پزشکی
3,400
26,387,903,880 ریال
628,283 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
38210010
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان با کاربرد پزشکی
4,150
22,654,523,970 ریال
539,393 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
106,290
22,291,032,060 ریال
530,739 $
6
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
106,300
22,173,882,120 ریال
527,950 $
7
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
97,259
20,106,116,232 ریال
478,717 $
8
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
84798200
ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن
3,000
19,251,960,000 ریال
458,380 $
9
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
77,010
15,420,580,200 ریال
367,157 $
10
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
90183916
آنژيوكت (iv cunnula)
4,744
12,859,825,000 ریال
306,186 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
38210010
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان با کاربرد پزشکی
3,800
11,561,434,560 ریال
275,272 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
39,050
9,566,187,840 ریال
227,766 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
32041690
ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ
48,000
6,995,040,000 ریال
166,549 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
29221990
سايرآمينو الکلها بج زآن هاييکه بيش ازيک نوع عامل ا کسيژن دارند ا ترها و استرها آن ها، املاح اين محصولات..غير مذکور در جاي ديگر
800
4,586,534,400 ریال
109,203 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
21022000
مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده
2,000
2,784,681,600 ریال
66,302 $
16
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
23,195
2,475,213,834 ریال
58,934 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
32159010
جوهر خودكار
6,240
2,302,398,666 ریال
54,819 $
18
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
48,564
1,994,164,039 ریال
47,480 $
19
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
252
1,228,536,000 ریال
29,251 $
20
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
29224990
سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور
310
1,110,801,300 ریال
26,448 $
21
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
84329090
سایر اجزاء وقطعات برای ماشین آلات ودستگاه ها ووسایل باغبانی و...ردیف 8432
24,642
1,038,891,000 ریال
24,736 $
22
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
23,574
938,219,887 ریال
22,339 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
23,574
936,588,200 ریال
22,300 $
24
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
23,000
779,803,155 ریال
18,567 $
25
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
21069020
امولسيفاير
8,000
769,536,000 ریال
18,322 $
26
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
84148090
ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر
870
205,548,000 ریال
4,894 $
27
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هند
25084090
ساير خاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا و گل سر شور
5,000
163,414,400 ریال
3,891 $
مجموع کل (ریال): 357,485,662,758
مجموع کل (دلار): 8,511,565