آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 32 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84733090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور
3,170
144,510,306,955 ریال
3,440,722 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84735000
قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند
5,288
57,928,893,736 ریال
1,379,259 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84735000
قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند
1,074
50,677,110,000 ریال
1,206,598 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84735000
قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند
1,102
34,476,827,138 ریال
820,877 $
5
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84735000
قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند
639
24,589,125,000 ریال
585,455 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84735000
قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند
644
24,568,335,000 ریال
584,960 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84735000
قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند
906
24,384,195,000 ریال
580,576 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84733090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور
337
23,210,810,000 ریال
552,638 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84735000
قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند
141
16,221,535,200 ریال
386,227 $
10
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84733090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور
785
9,879,098,068 ریال
235,217 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
7,138
9,231,938,525 ریال
219,808 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
6,430
8,907,268,944 ریال
212,078 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
5,159
6,341,010,003 ریال
150,976 $
14
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
10,560
6,067,782,063 ریال
144,471 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
2,864
5,341,226,066 ریال
127,172 $
16
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
32081010
پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها
9,504
4,409,437,296 ریال
104,987 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
45,000
4,328,658,553 ریال
103,063 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
1,189
3,964,678,029 ریال
94,397 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
1,211
3,887,383,808 ریال
92,557 $
20
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
37079020
تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوكپي و پرينتر
11,500
3,531,072,125 ریال
84,073 $
21
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85171290
ساير تلفن هايي كه درشبكه هاي سيستم كارمي كنند غير از تلفن همراه
507
2,543,583,204 ریال
60,562 $
22
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85076090
ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت
2,800
1,905,555,330 ریال
45,370 $
23
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85044020
شارژر باطري
2,900
1,784,032,938 ریال
42,477 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
18,358
1,637,289,000 ریال
38,983 $
25
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
336
1,316,912,214 ریال
31,355 $
26
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
39081010
انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي
5,000
916,861,115 ریال
21,830 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
920
850,506,400 ریال
20,250 $
28
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
6,700
714,540,000 ریال
17,013 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85366990
ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک
2,087
610,283,462 ریال
14,531 $
30
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
5,207
462,949,248 ریال
11,023 $
31
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
85340000
مدا رهاي چاپي
704
430,081,190 ریال
10,240 $
32
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
هنگ کنگ
84431900
ساير ماشين الات چاپ غير مذكور
182
70,560,000 ریال
1,680 $
مجموع کل (ریال): 479,699,845,610
مجموع کل (دلار): 11,421,425