آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 1005 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
532,064
374,130,635,727 ریال
8,907,872 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
353,430
333,864,903,727 ریال
7,949,164 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
423,102
299,561,689,434 ریال
7,132,421 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
259,792
258,199,967,305 ریال
6,147,618 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
187,169
222,577,246,288 ریال
5,299,458 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
248,617
184,053,499,654 ریال
4,382,226 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
267,304
165,486,283,255 ریال
3,940,150 $
8
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
205,451
165,333,713,295 ریال
3,936,517 $
9
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
204,537
134,464,124,414 ریال
3,201,527 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
775
121,058,692,854 ریال
2,882,350 $
11
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
459,100
100,742,822,400 ریال
2,398,639 $
12
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
115,893
91,551,872,920 ریال
2,179,806 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
748,743
76,340,380,400 ریال
1,817,628 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
469,677
66,688,259,217 ریال
1,587,816 $
15
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
72,386
59,986,918,822 ریال
1,428,260 $
16
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
92,226
57,737,210,650 ریال
1,374,695 $
17
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
488,296
51,801,231,916 ریال
1,233,363 $
18
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
177,000
50,114,360,551 ریال
1,193,199 $
19
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
476,061
44,740,994,095 ریال
1,065,262 $
20
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
90015010
عدسي عينک تک کانون ا ز ساير مواد
20,403
41,808,701,407 ریال
995,445 $
21
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84718010
انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM)
11,148
39,749,599,448 ریال
946,419 $
22
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84189930
انواع كابينت يخچال، يخچال فريزر، فريزر و سايد باي سايد
326,648
38,974,865,001 ریال
927,973 $
23
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
246,960
36,933,345,209 ریال
879,365 $
24
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
149,996
35,375,996,370 ریال
842,286 $
25
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
48103900
کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر
534,336
35,240,663,760 ریال
839,063 $
26
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84812000
شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي.
23,940
34,239,410,293 ریال
815,224 $
27
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
5,550
33,607,786,890 ریال
800,185 $
28
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
9,635
32,545,727,334 ریال
774,898 $
29
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
9,511
32,045,681,824 ریال
762,992 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85076090
ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت
25,447
30,853,511,846 ریال
734,607 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
7,620
30,193,752,236 ریال
718,899 $
32
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
10,195
28,921,767,504 ریال
688,614 $
33
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
12,044
28,229,106,526 ریال
672,122 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84189930
انواع كابينت يخچال، يخچال فريزر، فريزر و سايد باي سايد
236,624
27,841,660,926 ریال
662,897 $
35
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
72107010
با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر
348,181
26,661,040,148 ریال
634,787 $
36
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84812010
مدولاتور سیستم ترمز ABS
15,580
25,959,942,739 ریال
618,094 $
37
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
7,880
25,702,561,010 ریال
611,966 $
38
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84715020
دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي
12,622
25,382,311,360 ریال
604,341 $
39
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84189930
انواع كابينت يخچال، يخچال فريزر، فريزر و سايد باي سايد
241,597
25,013,887,045 ریال
595,569 $
40
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84189930
انواع كابينت يخچال، يخچال فريزر، فريزر و سايد باي سايد
241,597
24,748,477,510 ریال
589,249 $
41
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
10,824
24,708,074,463 ریال
588,287 $
42
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84189930
انواع كابينت يخچال، يخچال فريزر، فريزر و سايد باي سايد
253,474
24,521,641,980 ریال
583,849 $
43
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
33,774
23,994,156,200 ریال
571,289 $
44
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
3,339
22,891,472,028 ریال
545,035 $
45
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
171,804
22,541,337,984 ریال
536,699 $
46
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
87089510
اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا
23,885
22,255,459,344 ریال
529,892 $
47
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
54077400
کچاپ شده
166,156
22,064,689,288 ریال
525,350 $
48
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
58,442
21,758,595,437 ریال
518,062 $
49
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
72107010
با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر
425,378
20,982,668,057 ریال
499,587 $
50
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
چين
84719020
ماشين بانداژ اسكناس
38,636
20,896,906,680 ریال
497,545 $
مجموع کل (ریال): 3,745,079,604,771
مجموع کل (دلار): 89,168,561