آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 10 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ژاپن
87032410
آمبولانس
134,200
110,678,400,000 ریال
2,635,200 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ژاپن
87032410
آمبولانس
83,600
68,947,200,000 ریال
1,641,600 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ژاپن
87043110
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز جرقه ای - احتراقی با وزن ناخالص حداکثر 3.5 تن
88,000
52,752,000,000 ریال
1,256,000 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ژاپن
87033321
#N/A
61,600
50,803,200,000 ریال
1,209,600 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ژاپن
87032410
آمبولانس
57,200
47,174,400,000 ریال
1,123,200 $
6
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ژاپن
87032410
آمبولانس
33,000
27,216,000,000 ریال
648,000 $
7
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ژاپن
87032410
آمبولانس
4,400
3,628,800,000 ریال
86,400 $
8
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ژاپن
90015090
ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون
113
404,513,900 ریال
9,631 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ژاپن
90184100
يونيت دندانپزشکي، حتي توام با ساير تجهيزات دندانپزشکي روي يک پايه مشترک
300
373,102,650 ریال
8,883 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ژاپن
90221310
دستگاه را ديوگرافي تک دندا ن
67
96,293,754 ریال
2,293 $
مجموع کل (ریال): 362,073,910,304
مجموع کل (دلار): 8,620,807