آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 125 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
87032319
ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي
29,944
20,628,300,000 ریال
491,150 $
2
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
99,027
19,297,079,813 ریال
459,454 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
84123100
موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها)
485
17,111,653,176 ریال
407,420 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
82072090
سايرحديده ها براي کشيدن يا ا کسترودکردن فلزات بجزحديده کشش مفتول به صورت خام
1,451
16,714,082,150 ریال
397,954 $
5
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
38099200
مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي
80,150
15,723,627,696 ریال
374,372 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
39069099
ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور
108,000
13,683,297,600 ریال
325,793 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
60,163
12,553,248,780 ریال
298,887 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
34021120
سديم لوريل اتر سولفات
200,000
11,453,987,880 ریال
272,714 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
29319090
ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر
205,700
11,422,439,299 ریال
271,963 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
57,541
10,301,566,390 ریال
245,275 $
11
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
84123100
موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها)
405
10,013,685,604 ریال
238,421 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
72,422
8,351,979,840 ریال
198,857 $
13
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
87032329
ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي
11,370
7,423,920,000 ریال
176,760 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
11,250
7,040,237,865 ریال
167,625 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
38099200
مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي
34,000
6,781,222,780 ریال
161,458 $
16
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
84822000
رولبيرينگ مخروطي، هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي.
3,000
6,528,128,000 ریال
155,432 $
17
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
20098910
"آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)"
7,000
6,241,030,964 ریال
148,596 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
38099200
مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي
21,150
6,169,965,780 ریال
146,904 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
10,560
6,105,578,213 ریال
145,371 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
29,398
5,614,236,432 ریال
133,672 $
21
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
56,500
5,480,090,000 ریال
130,478 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
27101990
ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري
9,000
5,238,952,200 ریال
124,737 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
90262000
آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار
780
5,164,615,221 ریال
122,967 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
38099200
مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي
20,250
4,994,603,280 ریال
118,919 $
25
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
42,090
4,865,236,475 ریال
115,839 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
39069099
ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور
36,000
4,681,605,600 ریال
111,467 $
27
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
84794000
ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي.
15,700
4,643,820,000 ریال
110,567 $
28
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
40,900
4,601,136,700 ریال
109,551 $
29
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
90318090
ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست
1,300
4,462,310,125 ریال
106,245 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
7,150
4,017,641,326 ریال
95,658 $
31
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
29224990
سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور
48,000
3,887,439,360 ریال
92,558 $
32
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
6,550
3,537,986,474 ریال
84,238 $
33
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
90271000
دستگاه تجزيه گاز يا دود
500
3,469,446,000 ریال
82,606 $
34
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
35040000
پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم.
9,000
3,435,077,970 ریال
81,788 $
35
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
72112920
"نوار با عرض کمتر از 100 ميلي­متر، ضخامت حداقل 5/0 ميلي­متر و کمتر از 2/1ميلي­متر و مقاومت کششي بيشتر از 1000 مگا پاسکال "
24,448
3,417,561,202 ریال
81,371 $
36
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
35069110
چسب گرما ذوب
19,200
3,388,909,576 ریال
80,688 $
37
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
15,200
3,299,286,352 ریال
78,554 $
38
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
72112920
"نوار با عرض کمتر از 100 ميلي­متر، ضخامت حداقل 5/0 ميلي­متر و کمتر از 2/1ميلي­متر و مقاومت کششي بيشتر از 1000 مگا پاسکال "
24,277
3,297,582,512 ریال
78,514 $
39
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
35069190
چسب گرما ذوب بر اساس پلیمرهای مشمول شماره 3901 لغایت 3913 بر اساس کائوچو
28,224
3,114,188,424 ریال
74,147 $
40
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
5,250
2,852,336,260 ریال
67,913 $
41
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
1,070
2,833,123,150 ریال
67,455 $
42
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
39100090
ساير
4,800
2,821,796,730 ریال
67,186 $
43
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
35069100
چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو
21,060
2,763,731,989 ریال
65,803 $
44
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
390
2,665,010,000 ریال
63,453 $
45
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
34021920
کوکوآمید و بتائین
35,880
2,566,553,808 ریال
61,108 $
46
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
4,800
2,529,135,840 ریال
60,218 $
47
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
12,946
2,514,344,425 ریال
59,865 $
48
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
84821000
بلبرينگ.
375
2,426,623,750 ریال
57,777 $
49
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
82072090
سايرحديده ها براي کشيدن يا ا کسترودکردن فلزات بجزحديده کشش مفتول به صورت خام
141
2,369,021,070 ریال
56,405 $
50
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
آلمان
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
3,700
2,311,738,984 ریال
55,041 $
مجموع کل (ریال): 326,810,173,065
مجموع کل (دلار): 7,781,194