آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 44 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20087000
هلو، شليل وشفتا لو، آماده شده يا محفوظ شده (به استثناي شماره تعرفه 2006 و 2007)
1,032,000
39,172,031,184 ریال
932,667 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20087000
هلو، شليل وشفتا لو، آماده شده يا محفوظ شده (به استثناي شماره تعرفه 2006 و 2007)
665,930
28,162,010,342 ریال
670,524 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20087000
هلو، شليل وشفتا لو، آماده شده يا محفوظ شده (به استثناي شماره تعرفه 2006 و 2007)
600,908
24,518,927,721 ریال
583,784 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
19,300
10,716,291,983 ریال
255,150 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
125,000
9,418,889,100 ریال
224,259 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20093900
آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20
84,960
8,067,818,154 ریال
192,091 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
12,992
7,393,582,394 ریال
176,038 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
84439990
قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور
53
7,286,626,000 ریال
173,491 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
75,000
5,699,895,150 ریال
135,712 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20098910
"آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)"
19,080
4,599,285,115 ریال
109,507 $
11
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
3,009
4,084,241,184 ریال
97,244 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20098910
"آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)"
18,000
3,869,881,200 ریال
92,140 $
13
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
50,000
3,865,734,600 ریال
92,041 $
14
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
50,000
3,847,324,690 ریال
91,603 $
15
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
50,000
3,838,043,880 ریال
91,382 $
16
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
38249990
ساير
20,880
3,712,903,608 ریال
88,402 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
6,235
3,373,867,336 ریال
80,330 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
38249990
ساير
3,003
3,156,227,796 ریال
75,148 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
638
2,939,693,504 ریال
69,993 $
20
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
5,087
2,637,182,800 ریال
62,790 $
21
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
1,700
2,426,202,486 ریال
57,767 $
22
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20093900
آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20
22,080
2,177,557,200 ریال
51,847 $
23
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20093900
آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20
22,560
2,055,834,144 ریال
48,948 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
32074010
فريتهاي شيشه اي
15,750
1,815,374,881 ریال
43,223 $
25
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20098910
"آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)"
9,120
1,759,336,428 ریال
41,889 $
26
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20098990
ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي)
7,200
1,307,464,416 ریال
31,130 $
27
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
2,298
1,262,306,364 ریال
30,055 $
28
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20092900
ساير آب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100
10,000
1,005,119,600 ریال
23,931 $
29
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
29124200
اتيل وانيلين (آلدئيد اتيل پروتوكاتشيك)
2,000
840,084,000 ریال
20,002 $
30
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20098990
ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي)
7,360
647,492,982 ریال
15,416 $
31
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
84248910
پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير، توام شده با نازل پاشش
1,429
511,948,080 ریال
12,189 $
32
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
32
510,577,188 ریال
12,157 $
33
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
84248910
پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير، توام شده با نازل پاشش
1,001
490,670,492 ریال
11,683 $
34
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
29124100
وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك)
1,000
410,041,000 ریال
9,763 $
35
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
20098990
ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي)
5,520
359,684,010 ریال
8,564 $
36
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
48
325,469,396 ریال
7,749 $
37
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
402
303,536,952 ریال
7,227 $
38
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
76130010
قوط? اسپر?
712
269,233,136 ریال
6,410 $
39
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
29156000
اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آن ها
935
147,464,745 ریال
3,511 $
40
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
33012990
اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي
200
110,011,000 ریال
2,619 $
41
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
29153900
ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso)
1,062
106,210,620 ریال
2,529 $
42
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
29163990
ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور
440
66,006,600 ریال
1,572 $
43
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
29121900
ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه، غير از متانال، اتانال
100
32,003,200 ریال
762 $
44
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اسپانيا
29155000
اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن
180
22,502,250 ریال
536 $
مجموع کل (ریال): 199,322,588,911
مجموع کل (دلار): 4,745,775