آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 315 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
3,479,279
358,704,914,746 ریال
8,540,593 $
2
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
63,867
193,150,317,628 ریال
4,598,817 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
1,643,925
171,792,473,543 ریال
4,090,297 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
1,675,420
166,482,739,461 ریال
3,963,875 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
83099020
درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020
773,485
163,925,688,127 ریال
3,902,993 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
1,621,258
156,946,402,964 ریال
3,736,819 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
1,571,302
150,783,313,148 ریال
3,590,079 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
1,468,906
146,498,611,473 ریال
3,488,062 $
9
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
1,369,156
139,227,191,090 ریال
3,314,933 $
10
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
1,327,029
132,507,782,463 ریال
3,154,947 $
11
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
1,259,227
124,719,682,077 ریال
2,969,516 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
31,253
119,646,348,805 ریال
2,848,723 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
83099020
درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020
535,590
111,432,968,684 ریال
2,653,166 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
162,745
100,643,095,869 ریال
2,396,264 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
145,580
84,964,266,964 ریال
2,022,959 $
16
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
20,256
83,511,704,190 ریال
1,988,374 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
83099020
درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020
399,732
80,349,814,925 ریال
1,913,091 $
18
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
779,363
79,288,328,871 ریال
1,887,817 $
19
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
83099020
درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020
367,080
77,096,097,525 ریال
1,835,621 $
20
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
83099020
درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020
383,270
75,324,660,867 ریال
1,793,444 $
21
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
105,120
70,505,619,002 ریال
1,678,705 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
56031320
لایه جذب وانتشار به روش ATB (پارچه های نبافته ) به وزن بیش از 70 گرم ولی بیشتراز 150گرم در هر متر مربع نباشد
689,973
66,517,488,442 ریال
1,583,750 $
23
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
100,800
65,027,744,333 ریال
1,548,280 $
24
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
98,710
63,398,615,736 ریال
1,509,491 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
12024200
بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده
874,000
59,044,062,835 ریال
1,405,811 $
26
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
70109090
ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر
1,530,941
58,192,075,199 ریال
1,385,526 $
27
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,992,000
56,246,812,516 ریال
1,339,210 $
28
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
12024200
بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده
836,000
55,422,181,724 ریال
1,319,576 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
188,500
54,546,646,115 ریال
1,298,730 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
98,584
53,902,324,890 ریال
1,283,389 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
88,520
53,849,747,009 ریال
1,282,137 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
83099020
درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020
261,096
50,612,147,087 ریال
1,205,051 $
33
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
80,820
48,496,633,623 ریال
1,154,682 $
34
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
83099020
درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020
242,658
46,858,416,511 ریال
1,115,677 $
35
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
218,136
46,706,214,970 ریال
1,112,053 $
36
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
13,700
45,922,758,479 ریال
1,093,399 $
37
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
56031320
لایه جذب وانتشار به روش ATB (پارچه های نبافته ) به وزن بیش از 70 گرم ولی بیشتراز 150گرم در هر متر مربع نباشد
403,817
45,307,693,135 ریال
1,078,755 $
38
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
56031320
لایه جذب وانتشار به روش ATB (پارچه های نبافته ) به وزن بیش از 70 گرم ولی بیشتراز 150گرم در هر متر مربع نباشد
388,503
43,850,695,615 ریال
1,044,064 $
39
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
62,935
43,007,914,962 ریال
1,023,998 $
40
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
73,938
40,511,418,570 ریال
964,558 $
41
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
24039100
توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته
159,762
38,503,203,156 ریال
916,743 $
42
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
386,243
37,537,798,980 ریال
893,757 $
43
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
57,240
36,697,293,452 ریال
873,745 $
44
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
14,888
34,611,746,062 ریال
824,089 $
45
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
5,638
34,377,360,905 ریال
818,509 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
83099020
درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020
159,216
33,700,970,528 ریال
802,404 $
47
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
12024200
بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده
494,000
32,169,752,585 ریال
765,946 $
48
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
33,284
32,072,883,938 ریال
763,640 $
49
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
146,220
31,444,675,237 ریال
748,683 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
امارات متحده عربي
72285000
ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده.
188,784
29,954,014,282 ریال
713,191 $
مجموع کل (ریال): 4,125,993,313,298
مجموع کل (دلار): 98,237,939