آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 92 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
18,083
95,157,031,600 ریال
2,265,644 $
2
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84199010
اجزاء و قطعات تعرفه 84181190
21,983
24,593,569,516 ریال
585,561 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
32042090
ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ
24,000
21,156,284,640 ریال
503,721 $
4
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
32042090
ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ
80,000
18,093,412,800 ریال
430,796 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
6,127
17,164,440,000 ریال
408,677 $
6
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84795000
رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد
15,960
16,603,920,000 ریال
395,331 $
7
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84199010
اجزاء و قطعات تعرفه 84181190
17,098
15,127,754,724 ریال
360,185 $
8
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84149010
اجزاء و قطعات براي انواع بادزن
32,150
14,373,023,028 ریال
342,215 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84178000
کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي
21,220
13,723,449,562 ریال
326,749 $
10
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
85340000
مدا رهاي چاپي
2,597
13,428,898,820 ریال
319,736 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
87042190
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز تراکمی - احتراقی (دیزلی یا نیمه دیزلی) با وزن ناخالص حداکثر 5 تن
25,950
13,230,000,000 ریال
315,000 $
12
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84199010
اجزاء و قطعات تعرفه 84181190
6,333
12,566,805,847 ریال
299,210 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
87042190
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز تراکمی - احتراقی (دیزلی یا نیمه دیزلی) با وزن ناخالص حداکثر 5 تن
17,300
10,695,300,000 ریال
254,650 $
14
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
13022000
مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها
15,000
10,239,084,000 ریال
243,788 $
15
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84149010
اجزاء و قطعات براي انواع بادزن
17,950
8,605,141,980 ریال
204,884 $
16
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84149010
اجزاء و قطعات براي انواع بادزن
15,323
8,084,518,101 ریال
192,489 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
39,699
7,050,112,684 ریال
167,860 $
18
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84439990
قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور
53
6,475,697,800 ریال
154,183 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84199010
اجزاء و قطعات تعرفه 84181190
4,438
6,039,447,132 ریال
143,796 $
20
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
3,534
5,977,166,082 ریال
142,313 $
21
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
7,528
5,376,983,449 ریال
128,023 $
22
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84199010
اجزاء و قطعات تعرفه 84181190
6,610
5,057,746,186 ریال
120,423 $
23
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84149010
اجزاء و قطعات براي انواع بادزن
12,245
5,032,931,720 ریال
119,832 $
24
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
20091900
ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند
37,440
4,629,549,600 ریال
110,227 $
25
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
28332990
ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم
12,500
4,473,174,125 ریال
106,504 $
26
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84243090
سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه و همانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي
3,096
4,317,101,490 ریال
102,788 $
27
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84283900
بالابرها ونقاله هاي باعمل مدا وم، که در جاي ديگرمذکور نباشد
2,300
3,812,764,640 ریال
90,780 $
28
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
34039910
روان كننده سيليكوني
32,425
3,764,976,363 ریال
89,642 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84199010
اجزاء و قطعات تعرفه 84181190
1,748
3,750,307,534 ریال
89,293 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84199010
اجزاء و قطعات تعرفه 84181190
2,156
3,674,863,514 ریال
87,497 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
34039910
روان كننده سيليكوني
23,553
3,455,533,768 ریال
82,275 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
34039910
روان كننده سيليكوني
24,000
3,369,053,520 ریال
80,216 $
33
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84199010
اجزاء و قطعات تعرفه 84181190
2,287
2,815,063,071 ریال
67,025 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
15,176
2,445,105,358 ریال
58,217 $
35
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
34039910
روان كننده سيليكوني
19,704
2,387,984,994 ریال
56,857 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
20091900
ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند
18,720
2,375,661,600 ریال
56,563 $
37
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
34039910
روان كننده سيليكوني
19,560
2,353,002,391 ریال
56,024 $
38
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
12,909
2,248,588,359 ریال
53,538 $
39
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
28261900
فلوئورورهابه غير از الومينيوم
3,500
2,223,558,400 ریال
52,942 $
40
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
13,003
2,199,642,318 ریال
52,372 $
41
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
20098990
ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي)
6,000
2,191,276,800 ریال
52,173 $
42
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
38249990
ساير
14,000
2,122,119,864 ریال
50,527 $
43
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
39235000
سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي
7,030
2,074,303,008 ریال
49,388 $
44
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84149010
اجزاء و قطعات براي انواع بادزن
4,077
1,925,710,766 ریال
45,850 $
45
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
20098990
ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي)
5,000
1,788,300,000 ریال
42,579 $
46
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84748000
ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه
8,550
1,786,260,000 ریال
42,530 $
47
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84199010
اجزاء و قطعات تعرفه 84181190
2,062
1,742,968,829 ریال
41,499 $
48
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
13,000
1,695,110,560 ریال
40,360 $
49
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84806000
قالب براي مواد معدني.
5,869
1,683,904,941 ریال
40,093 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
84149010
اجزاء و قطعات براي انواع بادزن
2,790
1,543,791,792 ریال
36,757 $
مجموع کل (ریال): 426,702,397,276
مجموع کل (دلار): 10,159,582