آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور جمهوري چک گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور جمهوري چک گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 9 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
جمهوري چک
87042190
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز تراکمی - احتراقی (دیزلی یا نیمه دیزلی) با وزن ناخالص حداکثر 5 تن
84,356
50,364,314,000 ریال
1,199,150 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
جمهوري چک
87042190
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز تراکمی - احتراقی (دیزلی یا نیمه دیزلی) با وزن ناخالص حداکثر 5 تن
85,850
47,118,101,646 ریال
1,121,860 $
3
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
جمهوري چک
87012000
ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها
72,420
37,515,101,814 ریال
893,217 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
جمهوري چک
87049000
وسايل نقليه موتوري، براي حمل ونقل کالا، که در جاي ديگري مذکور نباشد.
24,100
14,757,028,000 ریال
351,358 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
جمهوري چک
87084040
اجزاء و قطعات رديف 87084020
3,188
6,115,089,163 ریال
145,597 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
جمهوري چک
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
6,172
5,224,474,080 ریال
124,392 $
7
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
جمهوري چک
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
4,490
3,240,051,875 ریال
77,144 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
جمهوري چک
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
3,830
1,836,091,242 ریال
43,716 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
جمهوري چک
68042290
ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر
2,568
1,631,521,020 ریال
38,846 $
مجموع کل (ریال): 167,801,772,840
مجموع کل (دلار): 3,995,280