آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک همدانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک همدان 38 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
39,130
13,392,646,730 ریال
318,873 $
2
9 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
38,374
13,243,073,704 ریال
315,311 $
3
2 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
14,223
9,532,503,394 ریال
226,964 $
4
10 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
48,000
8,432,580,000 ریال
200,776 $
5
3 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
24,670
8,209,245,624 ریال
195,458 $
6
7 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
23,853
7,894,419,917 ریال
187,962 $
7
6 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
20,005
7,633,555,389 ریال
181,751 $
8
10 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
18,572
7,322,790,224 ریال
174,352 $
9
4 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
19,472
7,132,663,722 ریال
169,825 $
10
11 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
21,700
7,094,462,596 ریال
168,916 $
11
9 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
85143000
کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد
31,753
6,820,853,529 ریال
162,401 $
12
5 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
18,557
6,479,749,980 ریال
154,280 $
13
12 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
19,682
6,424,754,642 ریال
152,970 $
14
8 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
18,589
6,363,789,662 ریال
151,519 $
15
11 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
24,000
4,769,280,000 ریال
113,554 $
16
12 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29222100
اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آن ها
24,675
4,628,443,762 ریال
110,201 $
17
1 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
13,330
4,323,246,004 ریال
102,934 $
18
8 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
52,000
3,935,912,760 ریال
93,712 $
19
10 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29222100
اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آن ها
15,200
2,849,711,542 ریال
67,850 $
20
11 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29041000
مشتقاتي که تنها داراي گروه هاي سولفونه مي باشند، املاح وا سترهااتيليک ا نها
28,416
2,670,139,160 ریال
63,575 $
21
12 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29270090
سایر ترکیبات دی آزونیک یا آزوکسیک
15,000
2,624,791,500 ریال
62,495 $
22
9 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29331990
ساير تركيبات هتروسيكليك غير مذكور
30,000
2,552,738,400 ریال
60,779 $
23
11 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29331990
ساير تركيبات هتروسيكليك غير مذكور
30,000
2,407,602,870 ریال
57,324 $
24
9 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29222100
اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آن ها
8,600
2,116,005,575 ریال
50,381 $
25
9 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29041000
مشتقاتي که تنها داراي گروه هاي سولفونه مي باشند، املاح وا سترهااتيليک ا نها
18,000
1,680,307,200 ریال
40,007 $
26
9 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29214300
تولوئيدينها و مشتقات آن ها؛ املاح مربوطه
16,000
1,653,149,728 ریال
39,361 $
27
12 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29214100
آنيلين و املاح آن
18,000
1,505,970,000 ریال
35,856 $
28
6 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
73219090
اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد
1,426
1,246,524,640 ریال
29,679 $
29
9 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29222990
ساير امينو - نفتل ها و ساير امينو فنلها، غير از ا نهاييکه بيش ازيک نوع عامل ا کسيژن دارند، ا ترها و ا سترهاي آن ها، املاح اين محصولات غير مذکور در جاي ديگر
5,475
1,134,115,337 ریال
27,003 $
30
11 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29042090
سایر مشتقاتی که فقط نیتره یا تنها نیتروزه هستند
18,000
1,130,863,797 ریال
26,925 $
31
12 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29042090
سایر مشتقاتی که فقط نیتره یا تنها نیتروزه هستند
18,000
1,130,863,797 ریال
26,925 $
32
10 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
85143000
کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد
4,932
1,059,441,562 ریال
25,225 $
33
9 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29215100
اورتو متا پارافنيلن دي آمين، دي آمينو تولوئنها و مشتقات آن ها؛ املاح اين محصولات
2,500
915,005,748 ریال
21,786 $
34
8 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
10,195
859,608,096 ریال
20,467 $
35
8 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
6,265
740,234,573 ریال
17,625 $
36
12 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
29214290
سایر مشتقات آنیلین و املاح آنها
6,450
434,606,000 ریال
10,348 $
37
12 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
38249930
مواد آبکار?
990
224,839,098 ریال
5,353 $
38
8 / 1399
همدان
امارات متحده عربي
84143019
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35
4,120
178,095,600 ریال
4,240 $
مجموع کل (ریال): 162,748,585,862
مجموع کل (دلار): 3,874,963