آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک همدانآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک همدان 30 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
همدان
ترکيه
39021030
گريد نساجي پلي پروپيلن
1,311,750
102,530,488,500 ریال
2,441,202 $
2
7 / 1399
همدان
ترکيه
39021030
گريد نساجي پلي پروپيلن
594,000
44,197,640,000 ریال
1,052,325 $
3
8 / 1399
همدان
ترکيه
85042300
ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر
147,560
41,702,310,000 ریال
992,912 $
4
6 / 1399
همدان
ترکيه
34039100
فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني
59,850
18,301,830,000 ریال
435,758 $
5
8 / 1399
همدان
ترکيه
85143000
کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد
51,240
16,068,780,000 ریال
382,590 $
6
6 / 1399
همدان
ترکيه
72132000
ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش) به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده
250,801
8,948,930,645 ریال
213,070 $
7
8 / 1399
همدان
ترکيه
39094010
پودرقالبگيري (رزين فنوليک)
44,000
8,716,474,800 ریال
207,535 $
8
8 / 1399
همدان
ترکيه
84122100
موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک با حرکت خطي (سيلندرها)
11,818
8,544,510,000 ریال
203,441 $
9
12 / 1399
همدان
ترکيه
84573000
ماشين هاي انتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزات
10,340
6,731,041,200 ریال
160,263 $
10
6 / 1399
همدان
ترکيه
85013400
الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت
14,970
6,617,556,000 ریال
157,561 $
11
11 / 1399
همدان
ترکيه
39094010
پودرقالبگيري (رزين فنوليک)
22,000
4,571,008,200 ریال
108,834 $
12
9 / 1399
همدان
ترکيه
39053000
پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه
15,000
3,855,646,050 ریال
91,801 $
13
5 / 1399
همدان
ترکيه
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
30,650
3,531,264,440 ریال
84,078 $
14
9 / 1399
همدان
ترکيه
84336090
ماشین ها برای پاک کردن ، جورکردن یا درجه بندی کردن تخم مرغ یا سایر محصولات کشاورزی بجز دستگاه درجه بندی قارچ
3,280
3,348,236,450 ریال
79,720 $
15
9 / 1399
همدان
ترکيه
39021030
گريد نساجي پلي پروپيلن
49,500
3,113,718,498 ریال
74,136 $
16
11 / 1399
همدان
ترکيه
84596100
ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي)
21,500
3,060,060,000 ریال
72,859 $
17
5 / 1399
همدان
ترکيه
72132000
ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش) به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده
78,913
2,820,111,795 ریال
67,146 $
18
9 / 1399
همدان
ترکيه
73043100
لوله هاوپروفيل هاي توخالي، بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع، مدور، سرد كشيده شده يا سرد نورد شده
17,018
2,804,396,202 ریال
66,771 $
19
6 / 1399
همدان
ترکيه
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
11,400
2,382,769,253 ریال
56,733 $
20
9 / 1399
همدان
ترکيه
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
15,021
1,697,266,588 ریال
40,411 $
21
8 / 1399
همدان
ترکيه
72132000
ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش) به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده
50,622
1,661,373,922 ریال
39,557 $
22
10 / 1399
همدان
ترکيه
84329090
سایر اجزاء وقطعات برای ماشین آلات ودستگاه ها ووسایل باغبانی و...ردیف 8432
7,638
1,454,444,100 ریال
34,630 $
23
7 / 1399
همدان
ترکيه
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
3,000
820,908,000 ریال
19,545 $
24
9 / 1399
همدان
ترکيه
84311000
اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425
2,650
587,467,500 ریال
13,987 $
25
12 / 1399
همدان
ترکيه
84549000
اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود
221
116,854,124 ریال
2,782 $
26
9 / 1399
همدان
ترکيه
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
70
105,283,425 ریال
2,507 $
27
12 / 1399
همدان
ترکيه
84242000
پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريز و وسايل همانند
7
53,300,100 ریال
1,269 $
28
12 / 1399
همدان
ترکيه
38241000
چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري
1,000
37,056,260 ریال
882 $
29
12 / 1399
همدان
ترکيه
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
257
28,434,842 ریال
677 $
30
12 / 1399
همدان
ترکيه
74072900
ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده.
8
7,959,482 ریال
190 $
مجموع کل (ریال): 298,417,120,376
مجموع کل (دلار): 7,105,172