آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک همدانآمار کل واردات از کشور چين گمرک همدان 44 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
همدان
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
267,382
39,746,448,794 ریال
946,344 $
2
11 / 1399
همدان
چين
85143000
کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد
76,000
23,866,010,000 ریال
568,238 $
3
12 / 1399
همدان
چين
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
72,845
23,558,755,820 ریال
560,923 $
4
11 / 1399
همدان
چين
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
55,500
17,459,677,000 ریال
415,707 $
5
8 / 1399
همدان
چين
32041310
رنگ هاي نساجي كاتيونيك
13,000
12,586,475,000 ریال
299,678 $
6
3 / 1399
همدان
چين
32041310
رنگ هاي نساجي كاتيونيك
13,000
12,049,051,134 ریال
286,882 $
7
9 / 1399
همدان
چين
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
24,300
8,839,836,000 ریال
210,472 $
8
11 / 1399
همدان
چين
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
38,300
6,485,509,000 ریال
154,417 $
9
3 / 1399
همدان
چين
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
5,000
5,354,466,802 ریال
127,487 $
10
11 / 1399
همدان
چين
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
24,000
5,228,412,000 ریال
124,486 $
11
9 / 1399
همدان
چين
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
60,040
5,144,310,588 ریال
122,484 $
12
11 / 1399
همدان
چين
29214500
1نفتيل آمين (آلفانفتيل آمين (بتانفتيل آمين)کو مشتقات آن ها؛ املاح اين محصولات
25,000
4,525,914,000 ریال
107,760 $
13
8 / 1399
همدان
چين
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
38,885
4,309,887,940 ریال
102,616 $
14
10 / 1399
همدان
چين
29072900
ساير پلي فنل ها؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن، هيدروکينون واملاح آن، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ، دي فنيلول پروپان واملاح آن
5,300
3,215,585,400 ریال
76,562 $
15
10 / 1399
همدان
چين
84798100
ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق
2,750
2,995,537,020 ریال
71,322 $
16
7 / 1399
همدان
چين
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
23,220
2,936,431,454 ریال
69,915 $
17
8 / 1399
همدان
چين
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
13,899
2,915,274,400 ریال
69,411 $
18
8 / 1399
همدان
چين
84593900
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد
13,610
2,831,475,000 ریال
67,416 $
19
9 / 1399
همدان
چين
84593900
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد
13,500
2,808,618,000 ریال
66,872 $
20
7 / 1399
همدان
چين
84593900
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد
13,000
2,759,344,000 ریال
65,699 $
21
10 / 1399
همدان
چين
84593900
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد
15,130
2,557,027,750 ریال
60,882 $
22
3 / 1399
همدان
چين
84573000
ماشين هاي انتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزات
4,183
2,196,404,000 ریال
52,295 $
23
8 / 1399
همدان
چين
29214500
1نفتيل آمين (آلفانفتيل آمين (بتانفتيل آمين)کو مشتقات آن ها؛ املاح اين محصولات
18,000
2,147,767,140 ریال
51,137 $
24
12 / 1399
همدان
چين
84593900
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد
15,000
2,119,313,500 ریال
50,460 $
25
3 / 1399
همدان
چين
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
6,000
1,693,090,064 ریال
40,312 $
26
11 / 1399
همدان
چين
29042090
سایر مشتقاتی که فقط نیتره یا تنها نیتروزه هستند
20,000
1,352,000,000 ریال
32,190 $
27
5 / 1399
همدان
چين
85169000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516
6,000
1,296,962,400 ریال
30,880 $
28
8 / 1399
همدان
چين
29215100
اورتو متا پارافنيلن دي آمين، دي آمينو تولوئنها و مشتقات آن ها؛ املاح اين محصولات
2,000
1,135,153,960 ریال
27,027 $
29
9 / 1399
همدان
چين
85371020
دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي
230
1,132,590,000 ریال
26,966 $
30
10 / 1399
همدان
چين
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
4,400
967,042,700 ریال
23,025 $
31
5 / 1399
همدان
چين
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
4,500
914,757,000 ریال
21,780 $
32
5 / 1399
همدان
چين
85168090
ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو
6,886
821,168,000 ریال
19,552 $
33
7 / 1399
همدان
چين
85371020
دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي
180
735,235,056 ریال
17,506 $
34
7 / 1399
همدان
چين
85013200
الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750 وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW)
590
696,627,504 ریال
16,586 $
35
10 / 1399
همدان
چين
85371020
دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي
110
588,673,500 ریال
14,016 $
36
9 / 1399
همدان
چين
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
1,275
313,877,034 ریال
7,473 $
37
4 / 1399
همدان
چين
85122010
دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
551
291,176,528 ریال
6,933 $
38
12 / 1399
همدان
چين
39069099
ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور
2,000
276,369,563 ریال
6,580 $
39
5 / 1399
همدان
چين
90329000
اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032
300
267,181,500 ریال
6,361 $
40
5 / 1399
همدان
چين
85471010
محتوي 80 درصد وزني يا بيشتر از اكسيدهاي فلزي
1,024
211,330,000 ریال
5,032 $
41
4 / 1399
همدان
چين
87081010
سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت
689
163,928,845 ریال
3,903 $
42
7 / 1399
همدان
چين
85122010
دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
115
115,450,236 ریال
2,749 $
43
7 / 1399
همدان
چين
87081010
سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت
144
45,713,939 ریال
1,088 $
44
10 / 1399
همدان
چين
39206990
سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور
433
44,602,464 ریال
1,062 $
مجموع کل (ریال): 211,700,462,035
مجموع کل (دلار): 5,040,486