آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک يزدآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک يزد 37 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
یزد
آلمان
84549000
اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود
97,586
113,312,524,185 ریال
2,697,917 $
2
8 / 1399
یزد
آلمان
84549000
اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود
80,843
83,758,709,927 ریال
1,994,255 $
3
9 / 1399
یزد
آلمان
84212190
ساير
32,216
36,130,936,074 ریال
860,260 $
4
10 / 1399
یزد
آلمان
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
51,539
20,612,843,175 ریال
490,782 $
5
6 / 1399
یزد
آلمان
84749090
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل
18,644
17,592,271,296 ریال
418,864 $
6
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
آلمان
72023000
فروسيليکومنگنز.
360,000
14,754,597,120 ریال
351,300 $
7
8 / 1399
یزد
آلمان
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
96,000
10,820,842,500 ریال
257,639 $
8
12 / 1399
یزد
آلمان
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
84,085
7,135,506,941 ریال
169,893 $
9
9 / 1399
یزد
آلمان
84135010
تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني
3,988
5,158,084,529 ریال
122,812 $
10
10 / 1399
یزد
آلمان
40101290
تسمه نقاله مستحکم شده غیر مذکور
11,408
4,028,190,494 ریال
95,909 $
11
4 / 1399
یزد
آلمان
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
1,369
3,911,199,433 ریال
93,124 $
12
10 / 1399
یزد
آلمان
35040000
پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم.
4,470
3,574,044,858 ریال
85,096 $
13
2 / 1399
یزد
آلمان
38160090
ککک ساير
46,560
2,448,242,597 ریال
58,291 $
14
11 / 1399
یزد
آلمان
35040000
پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم.
3,030
2,381,637,885 ریال
56,706 $
15
11 / 1399
یزد
آلمان
40169300
درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي
12,959
2,023,949,483 ریال
48,189 $
16
11 / 1399
یزد
آلمان
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
21,052
1,846,609,863 ریال
43,967 $
17
8 / 1399
یزد
آلمان
74111090
ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر
1,327
1,731,334,800 ریال
41,222 $
18
7 / 1399
یزد
آلمان
84393000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا
9,200
1,250,775,000 ریال
29,780 $
19
12 / 1399
یزد
آلمان
84399900
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن يا تکميل کردن کاغذ يا مقواغير مذكور در جاي ديگر
1,346
1,130,702,580 ریال
26,921 $
20
9 / 1399
یزد
آلمان
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
278
871,741,741 ریال
20,756 $
21
12 / 1399
یزد
آلمان
35040000
پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم.
975
785,136,506 ریال
18,694 $
22
10 / 1399
یزد
آلمان
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
203
726,335,214 ریال
17,294 $
23
12 / 1399
یزد
آلمان
85321000
خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت)
2,071
687,961,707 ریال
16,380 $
24
2 / 1399
یزد
آلمان
27101950
روغن صنعتي
1,800
627,865,070 ریال
14,949 $
25
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
آلمان
39174000
لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي
1,181
598,844,562 ریال
14,258 $
26
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
آلمان
84639090
سایر ماشین ابزارها برای کارکردن روی فلز ، یا سرمت ها بدون برداشتن قسمتی از ماده غیر مذکور
385
548,770,760 ریال
13,066 $
27
5 / 1399
یزد
آلمان
85321000
خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت)
1,791
515,354,249 ریال
12,270 $
28
7 / 1399
یزد
آلمان
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
3,160
303,325,200 ریال
7,222 $
29
9 / 1399
یزد
آلمان
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
42
301,866,396 ریال
7,187 $
30
12 / 1399
یزد
آلمان
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
255
221,292,096 ریال
5,269 $
31
9 / 1399
یزد
آلمان
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
6
186,716,068 ریال
4,446 $
32
6 / 1399
یزد
آلمان
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
64
140,623,065 ریال
3,348 $
33
5 / 1399
یزد
آلمان
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
158
123,486,097 ریال
2,940 $
34
10 / 1399
یزد
آلمان
85321000
خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت)
246
72,075,671 ریال
1,716 $
35
5 / 1399
یزد
آلمان
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
22
49,138,650 ریال
1,170 $
36
9 / 1399
یزد
آلمان
68042100
سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده.
56
40,908,998 ریال
974 $
37
9 / 1399
یزد
آلمان
85361020
فيوزا ستوا نه ا ي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت
69
21,678,745 ریال
516 $
مجموع کل (ریال): 340,426,123,535
مجموع کل (دلار): 8,105,382