آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک يزدآمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک يزد 35 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
یزد
اسپانيا
01042010
بز مولد نژاد خالص
50,790
55,990,158,000 ریال
1,333,099 $
2
10 / 1399
یزد
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
72,303
40,826,015,254 ریال
972,048 $
3
4 / 1399
یزد
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
60,017
29,956,519,298 ریال
713,250 $
4
11 / 1399
یزد
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
54,330
23,902,667,044 ریال
569,111 $
5
6 / 1399
یزد
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
44,700
22,292,358,740 ریال
530,770 $
6
9 / 1399
یزد
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
37,708
16,933,007,786 ریال
403,167 $
7
7 / 1399
یزد
اسپانيا
32082040
مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
60,000
14,856,141,300 ریال
353,718 $
8
1 / 1399
یزد
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
29,000
14,067,868,528 ریال
334,949 $
9
3 / 1399
یزد
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
33,264
13,757,823,398 ریال
327,567 $
10
8 / 1399
یزد
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
23,796
11,969,593,104 ریال
284,990 $
11
7 / 1399
یزد
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
25,120
11,697,495,848 ریال
278,512 $
12
2 / 1399
یزد
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
12,050
6,978,726,510 ریال
166,160 $
13
7 / 1399
یزد
اسپانيا
84806000
قالب براي مواد معدني.
26,692
5,047,097,850 ریال
120,169 $
14
4 / 1399
یزد
اسپانيا
32082040
مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
20,000
4,741,636,900 ریال
112,896 $
15
2 / 1399
یزد
اسپانيا
32082040
مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
20,000
4,561,557,000 ریال
108,608 $
16
12 / 1399
یزد
اسپانيا
32082040
مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
17,000
4,314,770,000 ریال
102,733 $
17
11 / 1399
یزد
اسپانيا
32071020
رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد)
48,000
3,676,941,569 ریال
87,546 $
18
8 / 1399
یزد
اسپانيا
32082040
مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
14,500
3,574,828,700 ریال
85,115 $
19
1 / 1399
یزد
اسپانيا
32071020
رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد)
48,000
3,210,963,615 ریال
76,452 $
20
12 / 1399
یزد
اسپانيا
84807900
قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري).
8,632
2,690,386,000 ریال
64,057 $
21
12 / 1399
یزد
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
5,878
2,547,860,732 ریال
60,663 $
22
5 / 1399
یزد
اسپانيا
90248000
ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي
375
2,521,792,000 ریال
60,043 $
23
7 / 1399
یزد
اسپانيا
32071090
ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور
6,000
2,264,292,900 ریال
53,912 $
24
10 / 1399
یزد
اسپانيا
25070010
کائولن
150,000
2,155,644,060 ریال
51,325 $
25
7 / 1399
یزد
اسپانيا
32071020
رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد)
24,000
1,759,226,740 ریال
41,886 $
26
9 / 1399
یزد
اسپانيا
84806000
قالب براي مواد معدني.
6,600
1,639,275,000 ریال
39,030 $
27
8 / 1399
یزد
اسپانيا
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
10,752
1,343,277,000 ریال
31,983 $
28
5 / 1399
یزد
اسپانيا
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
3,810
1,330,047,000 ریال
31,668 $
29
11 / 1399
یزد
اسپانيا
84806000
قالب براي مواد معدني.
5,457
1,042,970,450 ریال
24,833 $
30
8 / 1399
یزد
اسپانيا
29094900
ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
1,040
255,854,752 ریال
6,092 $
31
3 / 1399
یزد
اسپانيا
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
480
83,267,728 ریال
1,983 $
32
10 / 1399
یزد
اسپانيا
84749090
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل
2
76,942,938 ریال
0 $
33
10 / 1399
یزد
اسپانيا
38249940
پاک­کننده­ها? صنعت?
200
54,735,158 ریال
0 $
34
7 / 1399
یزد
اسپانيا
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
200
49,274,000 ریال
1,173 $
35
10 / 1399
یزد
اسپانيا
32071020
رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد)
48
33,435,504 ریال
0 $
مجموع کل (ریال): 312,204,452,406
مجموع کل (دلار): 7,429,508