آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک يزدآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک يزد 68 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
1,646,480
254,785,307,990 ریال
6,066,317 $
2
8 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84279090
ساير ارابه ها به استثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور در جاي ديگر
83,450
32,987,639,700 ریال
785,420 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
85073000
ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم
67,917
25,683,304,621 ریال
611,507 $
4
10 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
2,300
24,570,720,000 ریال
585,017 $
5
11 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
80011000
قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده.
25,000
23,260,953,750 ریال
553,832 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
85073000
ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم
50,180
21,488,457,773 ریال
511,630 $
7
7 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
46,000
13,712,954,200 ریال
326,499 $
8
11 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
46,000
13,386,358,800 ریال
318,723 $
9
12 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
72024920
فروکروم داراي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتر از5/0درصدکربن
150,000
13,196,010,600 ریال
314,191 $
10
9 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84453000
ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي
67,600
10,353,990,398 ریال
246,524 $
11
12 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
72028000
فرو تنگستن و فروسيليكو تنگستن
10,000
9,773,531,239 ریال
232,703 $
12
12 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
28,990
9,747,876,000 ریال
232,092 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
72122000
- آبكاريکشده يا اندوده شده با روي به طريقه الكتروليت
443,000
8,397,617,250 ریال
199,943 $
14
6 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
85021310
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر
9,400
7,931,040,600 ریال
188,834 $
15
8 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84813000
شير يکطرفه (غير قابل برگشت)
1,392
7,567,533,000 ریال
180,179 $
16
5 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
21,000
7,437,161,700 ریال
177,075 $
17
1 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
21,000
6,611,207,400 ریال
157,410 $
18
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
72122000
- آبكاريکشده يا اندوده شده با روي به طريقه الكتروليت
348,500
6,570,556,500 ریال
156,442 $
19
8 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
21,000
6,454,202,300 ریال
153,671 $
20
12 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
21,000
6,431,545,400 ریال
153,132 $
21
10 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
39013000
کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي
74,250
6,142,865,681 ریال
146,259 $
22
10 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
26,894
5,835,546,000 ریال
138,942 $
23
10 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
27131200
کک نفت تکليس شده
200,000
5,748,017,200 ریال
136,858 $
24
10 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
72021920
فرومنگنز داراي ا%وزني ياکمترکربن سايرا بعاد
60,000
5,746,732,800 ریال
136,827 $
25
11 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
24,800
5,714,975,000 ریال
136,071 $
26
11 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
55032000
ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده
148,490
4,713,378,698 ریال
112,223 $
27
2 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
13,626
4,265,352,000 ریال
101,556 $
28
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
32,322
3,692,095,920 ریال
87,907 $
29
10 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
69032090
اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر
16,487
3,622,103,345 ریال
86,241 $
30
4 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
80,000
3,431,100,000 ریال
81,693 $
31
5 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
69032090
اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر
21,480
3,020,786,100 ریال
71,923 $
32
9 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84481110
دا بي ژا کارد
10,360
2,989,140,000 ریال
71,170 $
33
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
85073000
ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم
17,767
2,829,216,438 ریال
67,362 $
34
6 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
69032090
اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر
13,590
2,795,826,890 ریال
66,567 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
85169000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516
5,451
2,578,594,330 ریال
61,395 $
36
12 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
38160090
ککک ساير
44,800
2,229,313,408 ریال
53,079 $
37
8 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
3,200
2,057,999,866 ریال
49,000 $
38
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
7,040
2,005,320,000 ریال
47,746 $
39
8 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
26,000
2,004,965,300 ریال
47,737 $
40
5 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84633000
ماشين هاي کارکردن روي مفتول، بدون بردا شتن قسمتي از ماده
7,950
1,893,967,200 ریال
45,094 $
41
11 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
21,222
1,839,983,477 ریال
43,809 $
42
12 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
6,000
1,786,260,000 ریال
42,530 $
43
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
37019930
كليشه چاپ
4,186
1,513,789,883 ریال
36,043 $
44
11 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
2,000
1,453,385,660 ریال
34,604 $
45
12 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
69032090
اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر
8,456
1,444,522,944 ریال
34,393 $
46
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
39206200
صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر
12,630
1,405,491,786 ریال
33,464 $
47
9 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
18,185
1,273,250,000 ریال
30,315 $
48
12 / 1399
یزد
امارات متحده عربي
84179000
اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي
20,758
998,008,980 ریال
23,762 $
49
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
7,047
938,130,600 ریال
22,336 $
50
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
امارات متحده عربي
85381000
تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها
6,043
893,446,260 ریال
21,273 $
مجموع کل (ریال): 597,211,534,987
مجموع کل (دلار): 14,219,320