آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک يزدآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک يزد 375 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
یزد
ترکيه
84179000
اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي
95,940
159,310,819,606 ریال
3,793,115 $
2
12 / 1399
یزد
ترکيه
84552100
ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات
245,380
99,444,230,098 ریال
2,367,720 $
3
12 / 1399
یزد
ترکيه
84748000
ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه
181,504
95,460,760,000 ریال
2,272,875 $
4
9 / 1399
یزد
ترکيه
84552100
ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات
194,266
69,355,608,190 ریال
1,651,324 $
5
8 / 1399
یزد
ترکيه
84552100
ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات
203,793
66,714,991,400 ریال
1,588,452 $
6
9 / 1399
یزد
ترکيه
84179000
اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي
85,776
63,216,404,550 ریال
1,505,152 $
7
8 / 1399
یزد
ترکيه
84748000
ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه
74,369
62,318,097,098 ریال
1,483,764 $
8
12 / 1399
یزد
ترکيه
84742000
ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
271,362
55,316,367,000 ریال
1,317,056 $
9
9 / 1399
یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
667,477
52,580,026,291 ریال
1,251,905 $
10
7 / 1399
یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
665,381
50,049,197,247 ریال
1,191,648 $
11
5 / 1399
یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
624,222
49,156,801,232 ریال
1,170,400 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
7,803
45,398,799,420 ریال
1,080,924 $
13
9 / 1399
یزد
ترکيه
84742000
ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
114,645
45,204,250,000 ریال
1,076,292 $
14
10 / 1399
یزد
ترکيه
84742000
ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
209,316
42,646,219,700 ریال
1,015,386 $
15
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
70,028
40,266,642,917 ریال
958,730 $
16
6 / 1399
یزد
ترکيه
84742000
ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
216,445
39,949,734,375 ریال
951,184 $
17
7 / 1399
یزد
ترکيه
84748000
ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه
99,500
32,851,714,910 ریال
782,184 $
18
5 / 1399
یزد
ترکيه
84431900
ساير ماشين الات چاپ غير مذكور
11,418
31,477,779,000 ریال
749,471 $
19
11 / 1399
یزد
ترکيه
84742000
ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
72,726
31,272,283,170 ریال
744,578 $
20
6 / 1399
یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
397,401
30,616,925,307 ریال
728,974 $
21
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
299,638
30,313,603,040 ریال
721,752 $
22
4 / 1399
یزد
ترکيه
98842940
قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي
56,591
28,952,694,000 ریال
689,350 $
23
8 / 1399
یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
363,945
28,093,733,948 ریال
668,898 $
24
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
270,939
25,077,843,848 ریال
597,092 $
25
11 / 1399
یزد
ترکيه
98842940
قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي
50,158
24,935,580,700 ریال
593,704 $
26
6 / 1399
یزد
ترکيه
98842940
قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي
77,459
24,023,491,800 ریال
571,988 $
27
5 / 1399
یزد
ترکيه
84742000
ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
158,310
24,005,520,000 ریال
571,560 $
28
6 / 1399
یزد
ترکيه
84743900
ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
100,801
23,969,840,625 ریال
570,710 $
29
12 / 1399
یزد
ترکيه
84743900
ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
99,328
23,553,114,000 ریال
560,788 $
30
8 / 1399
یزد
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
92,352
23,391,864,000 ریال
556,949 $
31
5 / 1399
یزد
ترکيه
84743900
ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
64,504
22,637,520,000 ریال
538,989 $
32
12 / 1399
یزد
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
79,490
22,416,340,500 ریال
533,722 $
33
7 / 1399
یزد
ترکيه
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
524,500
20,085,890,805 ریال
478,235 $
34
7 / 1399
یزد
ترکيه
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
41,377
19,875,609,073 ریال
473,229 $
35
9 / 1399
یزد
ترکيه
98842940
قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي
68,943
18,749,816,872 ریال
446,424 $
36
5 / 1399
یزد
ترکيه
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
500,000
18,394,164,900 ریال
437,956 $
37
8 / 1399
یزد
ترکيه
84743900
ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
57,834
17,661,605,000 ریال
420,514 $
38
9 / 1399
یزد
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
110,805
17,257,385,000 ریال
410,890 $
39
11 / 1399
یزد
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
84,203
15,837,916,700 ریال
377,093 $
40
9 / 1399
یزد
ترکيه
35030090
ساير
49,000
15,779,950,000 ریال
375,713 $
41
10 / 1399
یزد
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
70,680
15,576,101,500 ریال
370,860 $
42
4 / 1399
یزد
ترکيه
84452000
ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي
43,000
15,537,032,000 ریال
369,929 $
43
4 / 1399
یزد
ترکيه
32041490
ساير مواد رنگي مستقيم و فرآورده هاي بر اساس اين مواد غير از گرانول مستربچ
120,000
15,043,200,900 ریال
358,171 $
44
5 / 1399
یزد
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
46,547
14,581,493,946 ریال
347,178 $
45
3 / 1399
یزد
ترکيه
59039030
"نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک"
53,264
14,381,019,781 ریال
342,405 $
46
12 / 1399
یزد
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
170,001
14,328,351,744 ریال
341,151 $
47
6 / 1399
یزد
ترکيه
47079000
ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت، همچنين آخال و ضايعات جور نشده
1,961,146
13,961,174,703 ریال
332,409 $
48
10 / 1399
یزد
ترکيه
98842940
قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي
19,238
13,834,473,396 ریال
329,392 $
49
4 / 1399
یزد
ترکيه
84742000
ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
75,000
13,784,379,000 ریال
328,200 $
50
7 / 1399
یزد
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
102,993
13,664,616,000 ریال
325,348 $
مجموع کل (ریال): 1,752,312,979,292
مجموع کل (دلار): 41,721,733